Kormányzati hitelesítés szolgáltatás (Gov CA) kiterjesztése

A projekt neve 

Kormányzati hitelesítés szolgáltatás (Gov CA) kiterjesztése

A projekt kódszáma 

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2015-00004

Kapcsolódó operatív program megnevezése 

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program és Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program

Kedvezményezett neve, a projektkonzorcium vezetője 

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A projekt célja(i) 

A projekt célja, hogy fejlessze a kormányzati hitelesítésszolgáltatás keretében nyújtott azonosítási és dokumentumhitelesítési szolgáltatásokat, szolgáltatási képességeket. A fejlesztés ennek részeként biztosítja a nem természetes személyek nevében történő ügyintézéshez szükséges eljárási jogosultságok ellenőrzését, valamint - a határon átnyúló elektronikus ügyintézés biztosítása érdekében - a hazai azonosítási rendszerek kapcsolódását az uniós azonosítási keretrendszerhez. A projekt az elektronikus azonosítás és dokumentumhitelesítés fejlesztésével az elektronikus ügyintézés terjedésének fontos feltételeit biztosítja.

A projekt megvalósításának befejezése 

2018.06.30.

A projekt teljes költségvetése 

2.800.000.000 Ft

Kapcsolódó beszerzési eljárások 
További információ 

E-mail: info@nisz.hu