Szolgáltatások

ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI SZOLGÁLTATÁSOK

Kormányzati Hitelesítés Szolgáltatás (GOV CA)

Ügyfeleinknek nyilvános kulcsú infrastruktúra (PKI) technológián alapuló hitelesítés-szolgáltatásokat nyújtunk. A tanúsítványtár, a tanúsítvány-visszavonási listák, a GOV CA szolgáltatások részletes leírása, a vonatkozó publikus szabályzatok, valamint a megrendeléssel kapcsolatos információk elérhetők a szolgáltatás hivatalos honlapján.

A szolgáltatás részei:

  • Elektronikus aláírási tanúsítvány
  • Időbélyegzés-szolgáltatás
  • Autentikációs tanúsítvány
  • Titkosító tanúsítvány
  • Webszerver tanúsítvány
  • Online tanúsítvány-állapot (OCSP) szolgáltatás

Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer (EFER)

A NISZ – mint az EFER üzemeltetője – biztosítja az elektronikus fizetési szolgáltatást mind az elektronikus, mind a hagyományos, papír alapú ügyintézésben. Az EFER lehetővé teszi, hogy egyetlen tranzakcióval fizessük ki az egy adott ügyhöz tartozó, de eltérő jogcímen befizetendő díjakat, emellett elvégzi a díj elszámolását is a célszámlák felé. A NISZ a szolgáltatás keretében gondoskodik a kapcsolattartásról az EFER-hez csatlakozott szervezetekkel, pénzügyi szolgáltatókkal, a kincstári számlavezető rendszerrel és a nyilvános kulcsú infrastruktúra (PKI) rendszerrel.


Elektronikus Levéltár (ELEV)

A szolgáltatás célja a köziratok, a törvényhozás, a központi közigazgatási, jogszolgáltatási szervek és önkormányzatok elektronikus iratainak megőrzése, olvashatóságának biztosítása. A levéltár központi géptermét a NISZ üzemelteti.


ÁNYK űrlap benyújtás támogatás rendszer (ÁBT)

A szolgáltatás lehetővé teszi, hogy az ügyfelek elektronikusan kitölthessék az űrlapokat, majd ezeket azonosítással együtt eljuttassák a megfelelő hatóságokhoz. A szolgáltatás része az Ügyfélkapu és az Ügyfélkapuhoz rendelt tárhely használata. Az ÁBT a hivatalok számára a Hivatali Kapu tárhelyet, a Biztonságos Elektronikus Dokumentumtovábbító Szolgáltatást (BEDSZ) és a megfelelő formátumú elektronikus űrlap megtervezését, kitöltését segítő programot nyújtja.


Azonosítási szolgáltatások, Ügyfélkapu

Az Ügyfélkapu a magyar kormányzat elektronikus ügyfélbeléptető és azonosító rendszere. Segítségével a felhasználók biztonságosan és hitelesen léphetnek kapcsolatba a hatóságokkal, közigazgatási szervekkel és ügyeiket elektronikusan intézhetik.

Az alapszolgáltatás részei:

  • Természetes személy regisztrációja
  • Ügyfélkapu felhasználói név és jelszó kezelése
  • Ügyfél-azonosítás biztosítása   
  • Viszontazonosítás szolgáltatás üzemeltetése

Elektronikus Tájékoztatás

A Magyarország.hu kormányzati portál ad felületet az Ügyfélkapu és a Hivatali Kapu működéséhez, elektronikus tájékoztatást nyújt köz-, államigazgatási ügyekben, e-közigazgatási szolgáltatásokkal kapcsolatban és tartalmazza a legfontosabb információkat Magyarországról. A portálon elérhetők a központi, területi és helyi közigazgatási szervek, szolgáltatók adatai, ügyleírások, letölthető elektronikus űrlapok, minták és hatályos jogszabályok.

A szolgáltatás keretében a NISZ elektronikus formában nyújt tájékoztatást államigazgatási ügyekben, valamint ellátja a Kormányzati Portál lapcsalád tartalmainak menedzsmentjét is.


Azonosításra Visszavezetett Dokumentumhitelesítés (AVDH)

Ez a szolgáltatás elektronikus aláírási lehetőséget biztosít a felhasználók (természetes személyek) számára anélkül, hogy saját aláírói tanúsítvánnyal vagy az AVDH rendszerben saját regisztrációval rendelkeznének. A felhasználók a megfelelő szintű azonosítás és hitelesítés után távolról - akár mobil eszközeikről – is igényelhetnek elektronikus aláírást a szolgáltató saját, titkos kulcsának segítségével.

Az AVDH a felhasználó azonosítása és hitelesítése után létrehozza az aláírást a kijelölt dokumentumon, iraton és a személyt igazoló (lekérdezett) adatokon, majd az így létrehozott aláírás struktúrát kiegészíti a szükséges adatokkal (időbélyeggel, visszavonási adatokkal). Végül a sikeresen ellenőrzött aláírást visszaadja a felhasználónak.


Iratkezelő Rendszerek Közötti Iratáthelyezés (BIÁSZ)

A szolgáltatás lehetőséget ad az iratkezelő rendszerek közötti biztonságos elektronikus iratáthelyezésre. A BIÁSZ-al az iratképző (közfeladatot ellátó) szervek hivatalos ügyeiket elektronikus formában intézhetik. A BIÁSZ biztosítja az iratokhoz kapcsolódó technikai és üzleti meta-adatok kézbesítését is. A szakrendszerek közötti iratáthelyezésről igazolást állítunk ki, hivatalosan igazolja és rögzíti az átadást vagy az átadásra tett kísérletet. A szolgáltatást csak hivatalok használhatják.