ÁBT – ÁNYK űrlapbenyújtás-támogatási szolgáltatás

Szolgáltatás neve  
ÁNYK űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás
Szolgáltatás leírása 

Az ÁNYK űrlapbenyújtás-támogatási szolgáltatás a szolgáltató által elérhetővé tett, letölthető alkalmazás használatával biztosítja a szolgáltató által meghatározott technikai előírásoknak megfelelő elektronikus űrlapok megtervezését, ügyfél általi kitöltését és az azonosított ügyfél általi benyújtását.

A szolgáltató elvégzi a benyújtott elektronikus űrlap, dokumentum sérülésmentességének, valamint formai követelményeknek való megfelelőségének ellenőrzését. Biztonsági kockázat vagy az átvitel hiányosságának észlelése esetén megtagadja az elektronikus űrlap, dokumentum befogadását, és a megtagadás tényéről – a megtagadás okának feltüntetése mellett – tájékoztatja a feladót.

Díjazás 

A Szolgáltató a Szolgáltatást az E-ügyintézési tv. 1. § 17. pont a)–i), valamint k) alpontja szerinti elektronikus ügyintézést biztosító szerveknek díjmentesen biztosítja.

A szolgáltatáshoz kapcsolódó dokumentumok elérhetők a https://szeusz.gov.hu címen.