Új kormányzati adatközpont épül

Új kormányzati adatközpont épül

A NISZ Zrt. 16,350 milliárd forint vissza nem térítendő európai uniós támogatásban részesült a Közigazgatás- és Közszolgáltatás- Fejlesztési Operatív Program KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15 „Adminisztratív terhek csökkentése” című konstrukció keretében. A projekt célja a Kormányzati Adatközpont létrehozása, amely megteremti az egységes, hatékonyan üzemeltethető állami informatikai rendszerekhez szükséges alap-infrastruktúrát.

Napjainkra a kormányzat és a közigazgatás számára stratégiai fontosságúvá váltak a zavartalanul, üzembiztosan működő informatikai háttérrendszerek. Ezt az igényt leginkább egy állami tulajdonban levő, speciális igényeket is kiszolgálni képes, biztonságos, jól szabályozott, szolgáltatás-orientált, nagy teljesítményű központi informatikai környezettel lehet maradéktalanul kielégíteni.

A kormány 1743/2014-es határozata rendelkezik a felhőalapú szolgáltatásokat is nyújtani képes kormányzati adatközpont létrehozásáról, amelyet a NISZ Zrt. a „Közigazgatás informatikai infrastruktúrájának konszolidálása a költségek csökkentése érdekében” (KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2015-00005) projektben valósít meg.

A kormányzat infokommunikációs rendszereinek továbbfejlesztése az intézmények igényei, a nemzetközi trendek és a már meglevő tapasztalatok alapján valósul meg. A NISZ által kialakított Kormányzati Felhő tapasztalatai megmutatták, hogy a felhőalapú működés a kormányzatban és a közigazgatásban is jelentős előnyökkel jár. Miután a felhőben nyújtott infrastruktúra szintű szolgáltatások széles körben ismertté váltak, a kapacitás bővítése mellett további szolgáltatásokra mutatkozott igény.

A Kormányzati Adatközpont megteremti az egységes, hatékonyan üzemeltethető állami informatikai rendszerekhez szükséges alap-infrastruktúrát. Az adatközpont fogadja be azokat a jelenleg még fejlesztés alatt álló kormányzati és közigazgatási rendszereket, amelyeket a KÖFOP Éves Fejlesztési Kerete nevesít. A projekt célja, hogy a KÖFOP keretében kialakított intézményi e-közigazgatási rendszerek integrálhatósága, hatékonysága növekedjen, az üzemeltetési költségek pedig csökkenjenek.

A projekt során kiépülő felhő infrastruktúra alkalmas lesz a különböző szolgáltatási platformok egységes kezelésére. Az infrastruktúra szintű szolgáltatások mellett adatbázis- és platform-szolgáltatásokat, valamint önálló, szoftver szintű szolgáltatások kerülnek kialakításra, automatizált üzemeltetési folyamatokkal. Az adatközpontok a felhőbe nem integrálható rendszerek számára hoszting típusú elhelyezést is biztosítanak.

Az adatközpontok kialakítására hazai költségvetési, NISZ-es és KÖFOP-os források egyaránt rendelkezésre állnak. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.