Eredményes volt a „Kormányzati informatikai szolgáltatási és e-közigazgatási sztenderdek” projekt

Eredményes volt a „Kormányzati informatikai szolgáltatási és e-közigazgatási sztenderdek” projekt

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) által vezetett konzorcium sikeresen megvalósította az ÁROP 1.1.17-2012-2012-0001 számú,„Kormányzati informatikai szolgáltatási és e-közigazgatási sztenderdek - (E-sztenderdek)” elnevezésű projektben betervezett szakmai célokat. Az Európai Szociális Alap által biztosított, 200 millió forint támogatásból megvalósított, 2012-ben indított és idén decemberben a végéhez érkező projekt műszaki és kivitelezési feladatait a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (NISZ Zrt.) végezte.

A KIFÜ és a NISZ Zrt. alkotta konzorcium több olyan időtálló terméket (specifikációkat, módszertanokat és dokumentációkat) hozott létre, melyek jelentősen segítik a költségtakarékosabb informatikai tervezést és növelik az informatikai projektek megvalósításának hatékonyságát. 

A projekt keretében kidolgozták a Ket. által bevezetett, szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások (szeüsz-ök) kifejezetten technikai jellegű, nemzetközi sztenderdeken alapuló specifikációját. A tizenkét irányelv jellegű dokumentumot kiegészíti a munkafolyamatot összefoglaló módszertan is. A specifikáció célja a szeüsz-ökre vonatkozó, első technikai jellegű alapvetés megteremtése volt, amelyet a felelős minisztériumok és érintett projektgazdák tevékenységük során felhasználhatnak.

Létrejött az informatikai konszolidációs adatgyűjtést támogató űrlapkitöltő és feldolgozó rendszer, melynek felületén a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) a jövőben közvetlenül és gyorsan hozzájuthat az ellenőrzött szervezetek adatszolgáltatásaihoz, a rendszerezett információk pedig az intézkedések gyors elrendelését teszik lehetővé.
Figyelembe véve a KIFÜ kormányzati szerepkörét, a projektgazda egységes projektirányítási módszertant és eljárásrendet kidolgozott ki.

Az egységes projektmenedzsment-módszertant szabadon felhasználható dokumentumsablonok és mintaprojekten alapuló kitöltött projektdokumentumok egészítik ki. A komplett dokumentumtár és az ezt támogató informatikai környezet általános bevezetése, oktatása, jelentős előrelépést jelenthet a közösségi források eredményesebb hazai felhasználása, lehívása terén.

A módszertanból tananyag is készült, amelyet 90 fő a KIFÜ szervezésében 3 napos tréningen sajátíthatott el. A tréning elméleti és gyakorlati blokkokban vezette végig a hallgatókat a teljes projektfolyamaton. A képzésen 20 különböző közigazgatási szerv dolgozói vettek részt.

A NISZ Zrt. gondozásában készült el a kormányzati hitelesítés-szolgáltató rendszer (GOV CA) kialakításának dokumentációja is. Az elkészült dokumentumok tartalmazzák a hitelesítés-szolgáltatás belső szabályozását, valamint megteremtik a sikeres rendszer auditálás feltételeit. A kormányzati hitelesítés-szolgáltató felállítása jelentős költségmegtakarítást jelent a közigazgatási célú elektronikus tanúsítványok és időbélyeg-szolgáltatás piacról történő megvásárlásához képest.

A fentieken túl az E-sztenderdek projekt részeként, az IT biztonsági ismeretek bővítését célzó, közérthető és közigazgatás-specifikus ismeretterjesztő kiadvány is elkészült.