GSM-R: A T-Systems és a Magyar Telekom a mérnök tender nyertesei

GSM-R: A T-Systems és a Magyar Telekom a mérnök tender nyertesei

A GSM-R projekt első fázisának célja, hogy 935 km hosszon megteremtse a nemzetközi vasúti forgalom átjárhatóságát, valamint növelje a vasúti közlekedés biztonságát és hatékonyságát. A Kormány 2012. novemberi döntésében a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt-t (NISZ Zrt.) jelölte ki a GSM-R projekt megvalósítójának. A döntés alapján a NISZ Zrt. hatáskörébe tartozik a tervezésre, a kiépítésre és az implementációra vonatkozó közbeszerzési eljárások lebonyolítása.

A NISZ Zrt. 2013. május 31-én, az uniós közbeszerzési hirdetmények oldalán (TED) közzétette a „GSM-R rendszer beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások” elnevezésű projekt harmadik, „Független mérnök feladatok ellátása” témában kiírt, nyílt közbeszerzési eljárásról szóló hirdetményét. A nyílt eljárás eredményeként a NISZ Zrt. 2013. november 6-án a T-Systems Magyarország Zrt. és a Magyar Telekom Nyrt. közös ajánlattevőket nevezte meg nyertes pályázóknak. A nyertesek az összességében legelőnyösebb 875,116 millió forint értékű ajánlat alapján kerültek kiválasztásra.

A nyertes pályázóknak a GSM-R projekt megvalósítása során műszaki ellenőri és beruházás-felügyeleti feladatokat kell majd ellátniuk. Feladatuk lesz a GSM-R rendszer szállítására szerződött vállalkozók tervezési és kivitelezési tevékenységének műszaki ellenőrzése, munkájuk összehangolása és ellenőrzése, előrehaladási jelentések készítése, az ajánlatkérő folyamatos tájékoztatása és döntéseinek végrehajtása a dokumentációban foglaltak szerint.