Januárban 1673 önkormányzatnál indul az ASP rendszer

Januárban 1673 önkormányzatnál indul az ASP rendszer

1673 önkormányzat kezdi meg az ASP (Application Service Provider – alkalmazás szolgáltatási modell) gazdálkodási és adó szakrendszer használatát januártól. A jogszabályi feltételek lehetővé teszik, hogy 2018-ig, három ütemben, az ország összes önkormányzata csatlakozzon az országosan egységes ügymenetet biztosító szakrendszerhez. Az önkormányzati ASP rendszer továbbfejlesztésére és országos kiterjesztésére irányuló projekt, európai uniós forrásból, 15 milliárd forint támogatási összegből valósul meg.

Az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016 (VIII.31.) Korm. rendeletben szabályozott módon és ütemezéssel indul az éles üzemi szolgáltatás, az első körben csatlakozó önkormányzatoknál a gazdálkodási és adó szakrendszerek bevezetésével. Megtörtént a csatlakozó önkormányzatok ügyintézőinek oktatása, valamint rendelkezésre áll az ügyfélszolgálati és hibabejelentő rendszer is.

A helyi önkormányzatok feladatellátását támogató rendszer, tartalmazza az önkormányzati gazdálkodást, az ingatlanvagyon-nyilvántartást, a helyi adóztatást, az ipari és kereskedelmi feladatokat, az iratkezelést támogató integrált szakrendszereket, a szakrendszeri szolgáltatásokat összefogó és azok menedzsmentjét biztosító keretrendszert, valamint az ügyfélszolgálati és csatlakoztatási koordinációs feladatokat támogató rendszereket. Ezek együtt biztosítják az elektronikus ügyintézéshez szükséges technológiákat.

A folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően a jövőben az ügyintézők könnyebben tehetnek eleget az adatszolgáltatási kötelezettségeiknek, továbbá hozzáférhetnek a központi nyilvántartások adataihoz is. A szakrendszerek integrációjával megszüntethetőek az ügyviteli és az adminisztrációs párhuzamosságok, csökkenthetőek az eljárási költségek, lerövidülhet az ügyintézési idő.

Az ASP rendszer önkormányzatok részére történő bevezetésére – a központi fejlesztési költségeken túl – 8,5 milliárd forintos pályázati forrás áll rendelkezésre. Az összeget a települések felkészülésük biztosítására, a szakrendszerek optimális működtetése érdekében eszközbeszerzésre, működésfejlesztésre, belső szabályzataik kialakítására, az adatminőség javítására és a kezdeti adatbevitel előkészítésére fordíthatják.

Az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztése három ütemben valósul meg. Elsőként 2017. január 1-ig, az ötezer fő lakosság alatti, önálló vagy közös hivatalt fenntartó települések csatlakoznak. A második ütemben, 2017. október 1-ig, valamennyi önkormányzat csatlakozik az adó szakrendszerhez. A harmadik ütemben, 2018. január 1-ig, valamennyi szakrendszerhez csatlakozik az összes önkormányzat. Az önkormányzatokat az ASP-hez történő csatlakozást követően további költség nem terheli, mivel az állam a központi költségvetésből finanszírozza a szolgáltatás folyamatos biztosításához kapcsolódó tevékenységeket.

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) vezetésével megvalósuló projektben konzorciumi tagként vesz részt a Belügyminisztérium, amely a rendszer jogszabályi feltételeinek megvalósításán túl az önkormányzati szövetségekkel való kapcsolattartást és a politikai egyeztetést is végzi.

A Magyar Államkincstár végzi az egyes szakrendszerek fejlesztését, továbbá gondoskodik a csatlakoztatásról. Ennek keretében speciálisan az önkormányzati ASP oktatására kiképzett, a területen szakértelemmel és gyakorlattal rendelkező oktatók vezetésével biztosítja az önkormányzati felhasználók felkészítését, valamint az ügyfélszolgálatok működtetését.

A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (NISZ) biztosítja a rendszer működéséhez szükséges központi infrastruktúrát és látja el annak üzemeltetési feladatait, fokozatosan csatlakoztatja az önkormányzati hivatalokat a Nemzeti Távközlési Gerinchálózathoz, valamint alkalmazásfejlesztési feladatokat is végez.