Kiírták a GSM-R rendszer mérőműszereinek szállítására felhívó pályázatot

Kiírták a GSM-R rendszer mérőműszereinek szállítására felhívó pályázatot

A NISZ Zrt. 2014. szeptember 05-én, az uniós közbeszerzési hirdetmények oldalán (TED) közzétette a projekt „GSM-R rendszer üzemeltetéséhez műszerek szállítása” tárgyú, nyílt közbeszerzési eljárásról szóló 2014-S-170-301382 számú hirdetményét, amelynek beadási határideje 2014. október 27.

A GSM-R projekt első fázisának célja, hogy 935 km hosszon megteremtse a nemzetközi vasúti forgalom átjárhatóságát, valamint növelje a vasúti közlekedés biztonságát és hatékonyságát. A Kormány 2012. novemberi döntésében a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t (NISZ Zrt.) jelölte ki a GSM-R projekt megvalósítójának. A döntés alapján a NISZ Zrt. hatáskörébe tartozik a tervezésre, a kiépítésre és az implementációra vonatkozó közbeszerzési eljárások lebonyolítása.

A NISZ Zrt. 2014. szeptember 05-én, az uniós közbeszerzési hirdetmények oldalán (TED) közzétette a projekt „GSM-R rendszer üzemeltetéséhez műszerek szállítása” tárgyú, nyílt közbeszerzési eljárásról szóló 2014-S-170-301382 számú hirdetményét, amelynek beadási határideje 2014. október 27.

A „GSM-R rendszer üzemeltetéséhez műszerek szállítása” tárgyú nyílt közbeszerzési tender keretében a nyertes pályázónak a kiépítés alatt álló rendszer üzemeltetéséhez szükséges három részterület – a bázisállomás és rádióhálózat, az optikai hálózat, valamint az átviteltechnikai hálózat – mérőműszereit kell leszállítania. A közbeszerzési eljárás keretében NISZ Zrt. összesen 82 darab, nagy precizitású műszer leszállítására köt majd szerződést a nyertes pályázóval.