Kihirdették a GSM-R pályázat győztesét

Kihirdették a GSM-R pályázat győztesét

A GSM-R (Global System for Mobile Communications – Railway) projekt első fázisának célja, hogy 935 km nyomvonalon megteremtse a nemzetközi vasúti forgalom átjárhatóságát, valamint növelje a vasúti közlekedés biztonságát és hatékonyságát. A Kormány 2012. november 7-i döntésében a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt-t (NISZ Zrt.) jelölte ki a GSM-R projekt megvalósítójának, a NISZ Zrt. hatáskörébe tartozik a tervezésre, a kiépítésre és az implementációra vonatkozó közbeszerzési eljárások lebonyolítása.

Az előzetes ütemterv szerint lezajlott előkészítő munka eredményeként, a 2012. novemberi kormányhatározatban (1486/2012) foglaltaknak megfelelően a NISZ Zrt. hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárást írt ki 2012. december 22-én a GSM-R rendszer és egyéb kapcsolódó szolgáltatások ellátásához szükséges berendezések szállítására és szerelésére, valamint a rendszer teljes körű tervezési, építési, rendszerintegrációs, tesztelési, tanúsítási, próbaüzemi feladatainak ellátására.

A 212/S 247-407099 számú pályázat lefolytatását követve 2013. szeptember 9-én a NISZ Zrt. az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása alapján a 9 200 ponttal értékelt Kapsch CarrierCom Kft. és MVM Ovit Országos Villamostávvezeték Zrt. közös ajánlattevők 13 736 845 000 Forint értékű ajánlatát hirdette ki a közbeszerzési eljárás nyertesének. A nyertes ajánlattevő pályázatával - a kitűzött határidőre - megvalósítható a GSM-R rendszer kiépítése, melynek célja az Egységes Európai Vasúti Közlekedésirányítási Rendszerhez való csatlakozás, ezen belül az Egységes Európai Vonatbefolyásoló Rendszerhez szükséges kommunikációs hálózat európai szabványoknak megfelelő magyarországi kiépítése.

A GSM-R (Global System for Mobile Communications – Railway) egy GSM technológián alapuló, vasúti vezeték nélküli kommunikációs hálózat. A GSM-R teszi lehetővé a biztosítóberendezések és a vasúti járművek közötti adatkommunikációt, valamint a szabványos hang alapú összeköttetéseket a vasúti kiszolgáló személyzet számára.