EFER – Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer

Szolgáltatás neve  
Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer (EFER)
Szolgáltatás leírása 

A NISZ Zrt. – mint az Elektronikus Fizetési és Elszámolás Rendszer (EFER) szolgáltatója – biztosítja az elektronikus fizetési szolgáltatást mind az elektronikus, mind a hagyományos, papír alapú ügyintézésben. Az EFER lehetővé teszi, hogy egyetlen tranzakcióval fizessük ki az egy adott ügyhöz tartozó, de eltérő jogcímen befizetendő díjakat, emellett elvégzi a befizetett összeg elszámolását is a célszámlák felé.

Az elektronikus fizetési és elszámolási rendszer (EFER) olyan központi elektronikus fizetési szolgáltatás (a hozzá kapcsolódó elszámolási rendszerrel), mely segítségével az ügyfelek elektronikus ügyintézés során az elektronikus ügyintézést biztosító szervekkel szemben fennálló fizetési kötelezettségeiket – az eddigi lehetőségek megtartása mellett, akár elektronikusan – bankkártya, virtuális bankkártya, illetve internetbank használatával is teljesíthetik.

Az EFER szolgáltatás elsődleges funkciója, hogy az elektronikus ügyintézést biztosító szervek részére könnyen, gyorsan és költségtakarékosan biztosítson olyan e-fizetési megoldásokat, amelyek révén az adott csatlakozó szervezet a saját ügyfelei számára tudja biztosítani a minél nagyobb mértékű elektronikus ügyintézési lehetőségeket.

Az EFER elvégzi az elektronikus fizetések után, a bankok által a szolgáltatás nyújtásáért felszámított tranzakciós díjak számítását is a csatlakozó intézmények között.

Díjazás 

A Szolgáltató az EFER-t az Eügyintézési tv. 1. § 17. pont a)–i) alpontja szerinti jogalanyoknak ingyenesen biztosítja.

Pénzügyi kötelezettsége az EFER-hez csatlakozott szervezetnek csak a POS és VPOS fizetési módok esetén felszámított tranzakciós díj esetén keletkezik, mely jelenleg a fizetett összeg 0,68%-át jelenti.

A szolgáltatáshoz kapcsolódó dokumentumok elérhetők a https://szeusz.gov.hu címen.