IÉNY - Iratérvényességi Nyilvántartás

Szolgáltatás neve  
Iratérvényességi Nyilvántartás
Szolgáltatás leírása 

Az Iratérvényességi nyilvántartás szolgáltatás (IÉNY) egy olyan nyilvántartás, amely a benne foglalt adatok egyezőségét a jogszabály által jegyzett feltételek, garanciák által biztosítja. A szolgáltatás a Magyar Posta Zrt. által üzemeltetett hiteles hibrid konverziós szolgáltatáshoz (elektronikus irat hiteles papír alapú irattá alakítása SZEÜSZ) társítva működik. A szolgáltatás igénybevétele során az elektronikus ügyintézést biztosító szerv elektronikus dokumentum formátumban meghozott döntését eljuttatja a Postához, mely a jogszabályi követelményeinek megfelelő hiteles papír alapú másolatot készít, melyet az adott iratnak megfelelő módon kézbesít az elektronikus ügyintézést biztosító szerv előtt folyamatban volt eljárás ügyfelei vagy egyéb résztvevői részére.

Az IÉNY, mint szolgáltatás legfontosabb célja, hogy egy harmadik, független szereplő által biztosított adatbázis által kétségbevonhatatlan módon tegyen a hitelességről tanúbizonyságot az elektronikus dokumentum, valamint az abból képzett papír alapú irat között.

Az ügyfél az általa birtokolt irat IÉNY-ben történő elhelyezésére vonatkozó információt a szolgáltatás elérési felületén a megfelelő azonosító (GUID) birtokában tudja ellenőrizni. Az azonosító megadásával a háttérfolyamat segítségével megvizsgálásra kerül az adott iratra vonatkozó bejegyzés állapota.

Az IÉNY igénybevétele a Posta Hibrid szolgáltatásához vagy közvetlenül a szolgáltatáshoz történő csatlakozás esetén lehetséges.

Díjazás 

A Szolgáltató a Szolgáltatást az Eügyintézési tv. 1. § 17. pont a)–i) alpontja szerinti elektronikus ügyintézést biztosító szerveknek díjmentesen biztosítja.

A szolgáltatáshoz kapcsolódó dokumentumok elérhetők a https://szeusz.gov.hu címen.