KAÜ – Központi Azonosítási Ügynök

Szolgáltatás neve  
Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ)
Szolgáltatás leírása 

A központi azonosítási ügynök (továbbiakban KAÜ) jogszabályban meghatározott, Kormány által kötelezően nyújtott azonosságellenőrző ügynöki szolgáltatás. A Szolgáltatás biztosítja a különböző szakrendszerek felé a felhasználók – természetes személy ügyfél, valamint a közfeladatot ellátó szervezetek természetes személy alkalmazottja – azonosítását, és (emelt szintű szolgáltatás esetében) a jogszabályi feltételek fennállása esetén a kért azonosító visszaadását az azonosítást kérő szakrendszer számára. A Szolgáltató megszervezi és közös szolgáltatási felületen nyújtja a jogi szabályozás által megengedett azon azonosítási szolgáltatásokat, amelyeket egységes, szabványos keretek között a szolgáltatásokat igénybevevők elérhetnek. A KAÜ alapszolgáltatása abban áll, hogy egy arra feljogosított szakrendszer kérheti egy természetes személy azonosítását és az annak eredményeképpen előálló (kötelező és opcionális) azonosító adatokat. A KAÜ emeltszintű szolgáltatásában (KAÜ+) egy arra feljogosított szakrendszer kérheti egy természetes személy azonosítását és ennek a természetes személynek egyéb adatait, attribútumait, képviseleti jogosultságára vonatkozó információkat.

Díjazás 

A Szolgáltató a Szolgáltatást az E-ügyintézési tv. 1. § 17. pont a)–l) alpontja szerinti elektronikus ügyintézést biztosító szerveknek, továbbá az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 68/A. § (2) bekezdés a)-b) pontja szerinti és a (2a) bekezdés szerinti szervezeteknek díjmentesen biztosítja.

A szolgáltatáshoz kapcsolódó dokumentumok elérhetők a https://szeusz.gov.hu címen.