KAÜ - Központi Azonosítási Ügynök

Szolgáltatás neve  
Központi Azonosítási Ügynök
Szolgáltatás leírása 

A Központi azonosítási ügynök (továbbiakban KAÜ) jogszabályban meghatározott azonosság ellenőrző ügynöki szolgáltatás egy speciális, állam által kötelezően nyújtott esete. A Szolgáltatás biztosítja a különböző szakrendszerek felé a közfeladatot ellátó szervezetek, valamint annak a Szolgáltatást igénybe vevő természetes személy alkalmazottjának, illetve állampolgárok azonosítását és – emelt szintű szolgáltatás esetében – a jogszabályi feltételek fennállása esetén a kért azonosító visszaadását az azonosítást kérő szakrendszer számára. A Szolgáltató megszervezi és közös szolgáltatási felületen nyújtja a jogi szabályozás által megengedett azon azonosítási szolgáltatásokat (pl. TASZ-okat), amelyeket egységes, szabványos keretek között, a szolgáltatásokat igénybevevők elérhetnek.

A KAÜ alapszolgáltatása abban áll, hogy egy, arra feljogosított szakrendszer kérheti egy természetes személy azonosítását, és annak eredményeképpen előálló azonosító adatot. A KAÜ emeltszintű szolgáltatásában (KAÜ+) egy, arra feljogosított szakrendszer kérheti egy természetes személy azonosítását, és ennek a természetes személynek egy másik, azonosítóját vagy annak kapcsolati kódja titkosított változatát.

Díjazás 

A Szolgáltató a Szolgáltatást az Eügyintézési tv. 1. § 17. pont a)–i) alpontja szerinti elektronikus ügyintézést biztosító szerveknek díjmentesen biztosítja.

A szolgáltatáshoz kapcsolódó dokumentumok elérhetők a https://szeusz.gov.hu címen.