Automatikus Közigazgatási Döntéshozatali (AKD) rendszer SZEÜSZ kialakítása

A projekt neve 

Automatikus Közigazgatási Döntéshozatali (AKD) rendszer SZEÜSZ kialakítása

A projekt kódszáma 

KÖFOP-2.2.7-VEKOP-20-2020-00001

Kapcsolódó operatív program megnevezése 

Közigazgatás– és Közszolgáltatás- Fejlesztési Operatív Program (KÖFOP)

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP)

Kedvezményezett neve, a projektkonzorcium vezetője 

 Belügyminisztérium

A konzorciumban résztvevő további kedvezményezettek, partnerek 

KDIV Zrt

IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Magyar Államkincstár

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

KINCSINFO Kincstári Informatikai Nonprofit Kft.

 

A projekt célja(i) 

Az automatikus döntéshozatal közigazgatási eljárások folyamatába építésével csökkennek a döntéshozatali folyamat során a beavatkozási lehetőségek, hosszabb távon hozzájárulva a közigazgatás átláthatóságának erősítéséhez.

Az automatikus döntéshozatal megvalósításának célja egy olyan integrált szolgáltatás kialakítása, amelynek segítségével az ügy indítása és lezárása közötti ügyintézési lépések emberi beavatkozás nélkül történhetnek meg. Az AKD szolgáltatás hatókörébe az ügyféli front folyamatok direkt módon nem tartoznak bele, helyette a back office ügyintézés elektronizálása, automatizálása terén kíván hiánypótló szolgáltatásokat nyújtani.

A projekt megvalósításának kezdete 

2021.01.01.

A projekt megvalósításának befejezése 

2023.06.30. 

A projekt teljes költségvetése 

977 551 299 Ft

Támogatási intenzitása 
100 %
A projekt NISZ-re eső költségvetése (amennyiben a NISZ nem konzorciumvezető) 

132 544 436 Ft

Kapcsolódó beszerzési eljárások 
További információ 

E-mail: info@nisz.hu