Az európai segélyhívószámra épülő Egységes Segélyhívó Rendszer - ESR-112

A projekt neve 

Az európai segélyhívószámra épülő Egységes Segélyhívó Rendszer - ESR-112

A projekt kódszáma 

EKOP-2.1.12-2011-2012-0001

Kapcsolódó operatív program megnevezése 

Elektronikus Közigazgatási Operatív Program

Kedvezményezett neve, a projektkonzorcium vezetője 

KIFÜ

A konzorciumban résztvevő további kedvezményezettek, partnerek 

BM, NFM, EMMI, OMSZ, NISZ, ORFK, OKF,

A projekt célja(i) 

A projekt célkitűzéseinek megvalósítása fejleszti a közigazgatási szolgáltatások elérésének lehetőségét, elősegíti az egyének életminőségének megóvását, fejleszti a „Szolgáltató Állam” állampolgári értékelését.

 

A projekt elé kitűzött – társadalmi jellegű – stratégiai célok:

• A segélykérések fogadását egységes rendszerben megvalósító Hívásfogadó Központ kialakításra kerüljön

• A rendőrségi valamint a katasztrófavédelmi Tevékenység-irányítási Rendszerek továbbfejlesztésre kerüljenek

• illetve ezen rendszerelemeknek az Országos Mentőszolgálat által külön projekt keretében (TIOP, KMOP) megvalósuló új mentésirányítási rendszerrel való szoros adat és hangintegrációja jöjjön létre.

• Megvalósuló projekt révén, a Készenléti Szervek segítségnyújtására szoruló egyénnek az élethez, testi épséghez és egészséghez fűződő jogai érvényesüljenek, tovább szélesedjenek, és ennek biztosítékaként a Készenléti Szervek együttműködése, reagáló-képességének összessége javuljon.

• Mindezek hatására az egyén szubjektív biztonságérzete növekedjen, valamint az egyének értékelésén keresztül érvényesülő „Szolgáltató Állam”-hoz fűződő elvárások megvalósuljanak.

A projekt eredménye(i) 

A projekt megvalósítása révén kialakításra és bevezetésre kerül a Készenléti Szervek (Mentők, Rendőrség, Katasztrófavédelem / Tűzoltóság) segélyhívás fogadási tevékenységét biztosító közös, a segélykérések előszűrésére alkalmas Hívásfogadó Központ, ill. az azt támogató informatikai rendszer valamint a Belügyminisztériumhoz tartozó rendőrségi és katasztrófavédelmi / tűzoltósági tevékenység-irányítási rendszer.

Olyan informatikai rendszer valósul meg, amely lehetővé teszi a segélykérések fogadásától a kapcsolódó készenléti szervezetek által indított intézkedések lezárásig tartó folyamat minden szükséges információjának elektronikus adatcseréjét.

A projekt megvalósításának kezdete 

2012.01.06.

A projekt megvalósításának befejezése 

2014.11.30.

A projekt teljes költségvetése 

5.444.615.160,- Ft

A projekt NISZ-re eső költségvetése (amennyiben a NISZ nem konzorciumvezető) 

296.650.000,- Ft

A projekt közvetlen kapcsolódása kormányzati stratégiai dokumentumokhoz 

Nemzeti Infokommunikációs Stratégia 2014-2020

A projekt készültségi foka (%-ban) 

95%

Kapcsolódó beszerzési eljárások 
További információ 

E-mail: info@nisz.hu