Az informatikai beszerzések központosítását támogató rendszer továbbfejlesztése, bővítése (Integrált DKÜ Portál Rendszer)

A projekt neve 

Az informatikai beszerzések központosítását támogató rendszer továbbfejlesztése, bővítése (Integrált DKÜ Portál Rendszer)

A projekt kódszáma 

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2019-00057

Kapcsolódó operatív program megnevezése 

Közigazgatás– és Közszolgáltatás- Fejlesztési Operatív Program (KÖFOP)

 

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP)

Kedvezményezett neve, a projektkonzorcium vezetője 

Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Korlátolt Felelősségű Társaság

A konzorciumban résztvevő további kedvezményezettek, partnerek 

Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A projekt célja(i) 

A projekt célja a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. (DKÜ) kormányzati informatikai fejlesztések és beszerzések vizsgálatával, ellenőrzésével, a beszerzések összehangolásával és végrehajtásával  kapcsolatos feladatainak ellátásához szükséges új informatikai rendszer - az Integrált DKÜ Portál Rendszer (IDPR) - létrehozása, ami segítségével a DKÜ növekvő ügyszám mellett is magas színvonalon, az információbiztonsági- és felhasználói elvárásokat optimalizálva tudja feladatait ellátni.  

Az e-közigazgatási és informatikai fejlesztések egységesítéséért felelős miniszter a miniszterelnök nevében az e Rendeletben foglaltak alkalmazásán keresztül egységesíti és hangolja össze a kormányzati informatikai fejlesztéseket és beszerzéseket. A Rendelet az e-közigazgatási és informatikai fejlesztések egységesítésével az állam által a kormányzati szervek informatikai fejlesztésére szánt források rendszerezhetőbb, hatékony és transzparens felhasználása érdekében tartalmaz intézkedéseket. 

A Rendeletben meghatározott eljárások lebonyolításának informatikai és szervezeti hátterét a DKÜ biztosítja. .

2019. első félévi adatok alapján, a Rendelet tekintetében Érintett Szervezetnek minősülő intézmények közvetlenül a hatósági döntések 63%-át hozták meg. Közvetett módon, informatikai háttér szempontjából - az informatikai fejlesztések kormányzati felügyelet alatt álló háttérintézményein keresztül - gyakorlatilag a hatósági döntések 100%-a kötődik a DKÜ által működtetett jóváhagyási, illetve beszerzési folyamatokhoz. Mindezek alapján pedig kijelenthető, hogy a DKÜ az e-közigazgatás fejlesztése és a vonatkozó szakpolitikai célkitűzések megvalósítása tekintetében fontos horizontális szereplőnek minősül. Ezen a horizontális szerepén keresztül:

• hatással van az e-közigazgatással kapcsolatos szakpolitikai célok érvényesülésére,

• az egységes keretrendszerben végrehajtott tervezés lehetővé teszi a beszerzések hatékony központosítását,

• a kormányzati informatikai beszerzések központosítása révén realizálhatók a mérethatékonyságból fakadó előnyök,

• hatással van a beszerzések átfutási idejére,

• növeli a transzparenciát és

• kormányzati szinten hozzájárul a beszerzéssel járó adminisztráció csökkentéséhez.

 

 

A DKÜ működése tekintetében kulcstényező a tevékenységét támogató, ügyfélkapcsolatot biztosító informatikai platform megbízható működése. 

 

A következő időszakra szóló előrejelzések a DKÜ hatáskörébe tartozó feladatok és ennek következtében a kezelendő ügyek számának dinamikus növekedéséről számolnak be, melyre tekintettel szükséges a DKÜ kapacitásainak növelése.  

 

A tervezett fejlesztés egyrészt minőségi előrelépést jelent: a DKÜ induláskor bevezetett, illetve időközben átvett platformokon nyugvó, szigetszerű informatikai rendszerek helyett az IDPR kialakításával egy egységes folyamatok mellett, egységes fejlesztési platformokon és üzemeltetési környezetben működő rendszer jön létre, amely gyorsabb és hatékonyabb munkavégzést tesz lehetővé.

  

A létrejövő, magasszintű információbiztonsági elvárásoknak is megfelelő rendszer lehetővé teszi a DKÜ kapacitásainak növelését annak érdekében, hogy az elkövetkező időszakban jelentősen növekvő ügykezelési volumen mellett is gyorsan és magas színvonalon tudja kiszolgálni az informatikai fejlesztések tervezésével, engedélyezésével és beszerzésével kapcsolatos folyamatokat.

 

A projekt részeként kiemelten kezeljük az IDPR rendszer használatával kapcsolatos, illetve a Rendeletben foglalt feladatok teljesítését segítő szakmai képzések megvalósítását is.

 

A kialakított integrált, komplex, zárt rendszer csökkenti a hibázási lehetőségek esélyét és a beszerzéseknek transzparens keretet biztosít. 

A projekt megvalósításának befejezése 

2023.03.31. (tervezett)

A projekt teljes költségvetése 

2 999 999 272 Ft

A projekt NISZ-re eső költségvetése (amennyiben a NISZ nem konzorciumvezető) 

276 439 500 Ft

Kapcsolódó beszerzési eljárások 
További információ 

E-mail: info@nisz.hu