GSM-R Rendszer kiépítés 2. fázis kiemelt projekt előkészítése

A projekt neve 

GSM-R Rendszer kiépítés 2. fázis kiemelt projekt előkészítése

A projekt kódszáma 

KÖZOP-2.5.0-09-11-2014-0004

Kapcsolódó operatív program megnevezése 

Közlekedési Operatív Program

Kedvezményezett neve, a projektkonzorcium vezetője 

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

A konzorciumban résztvevő további kedvezményezettek, partnerek 

-

A projekt célja(i) 

A GSM-R rendszer teljes, mintegy 2100 kilométer hosszú  magyarországi TEN-T hálózatra és további mintegy 400 kilométernyi vasútvonalra történő kiépítését, ill. a rendszer továbbfejlesztését célzó kiemelt projekt 2. fázisának előkészítése; a feladatok elvégzéséhez szükséges közbeszerzési eljárások lefolytatása, a vonatkozó szerződések megkötése.

A projekt eredménye(i) 
  • Megvalósíthatósági tanulmány és hozzá kapcsolódó dokumentumok elkészítése.
  • Európai Uniós finanszírozáshoz szükséges pályázati dokumentáció, ill. Támogatási Kérelem elkészítése.
  • GSM-R, ETCS fejlesztés és egyéb szorosan érintett fejlesztések összehangolása.
  • Előzetes környezetvédelmi hatástanulmány elkészítése, a tervezett nyomvonalak Natura 2000 érintettségének vizsgálata.
  • Örökségvédelmi és régészeti érintettség vizsgálata.
  • A megvalósításhoz szükséges közbeszerzési eljárások dokumentumainak kidolgozása, a műszaki követelményrendszer elkészítése.
  • A közbeszerzési eljárások lebonyolítása.
A projekt megvalósításának kezdete 

2014.04.01.

A projekt megvalósításának befejezése 

2015.09.01.

A projekt teljes költségvetése 

181 606 308 Ft

A projekt NISZ-re eső költségvetése (amennyiben a NISZ nem konzorciumvezető) 

181 606 308 Ft

A projekt közvetlen kapcsolódása kormányzati stratégiai dokumentumokhoz 

Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció,

Országos Közlekedéspolitikai Koncepció,

Egységes Közlekedésfejlesztési Stratégia 2008-2020,

Közlekedés Operatív Program

A projekt készültségi foka (%-ban) 

100%

Kapcsolódó beszerzési eljárások 
További információ 

E-mail: info@nisz.hu