Központi, intézményközi adatáramlást biztosító informatikai rendszerek fejlesztése

A projekt neve 

Nemzeti Egészségügyi Informatikai (e-Health) Rendszer - Központi, intézményközi adatáramlást biztosító informatikai rendszerek fejlesztése, országos egységes központi megoldások bevezetése

 

A projekt kódszáma 

TIOP-2.3.1-13/1-2013-0001 és KTIA_13-1-2013-0001

Kapcsolódó operatív program megnevezése 

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

Kedvezményezett neve, a projektkonzorcium vezetője 

GYEMSZI

A konzorciumban résztvevő további kedvezményezettek, partnerek 

OEP, KIFÜ, NISZ

A projekt célja(i) 

• Nemzeti standardok (adatszerkezet, tranzakció) kifejlesztése.

• Korábban keletkezett információk intézmények közötti megosztásának támogatása a beteg felhatalmazása alapján (pl.: labor, zárójelentés).

• Erőforrások kezelésének támogatása (pl.: beutalások, előjegyzések).

• Együttműködési folyamatok támogatása (pl.: távkonzílium, központi patológiai támogatás).

• E-Recept funkcionalitás megvalósítása.

A projekt eredménye(i) 

Az adatok egységes módon kialakított üzenetküldési és továbbítási protokoll segítségével továbbítódnak. Az üzenetek szabványosított üzenettípusok formájában jönnek létre, és megfelelnek a közhiteles nyilvántartások és központi törzsadatok használatának előírásainak.

Az üzenetek küldése-fogadása képességek megteremtésével lehetőség nyílik az infrastruktúra szolgáltatások fölötti magasabb szintű szolgáltatások megvalósítására. A projekt keretein belül a vizsgálati eredmények közlésén túl, megvalósul a távkonzílium és az erőforrás allokáció szolgáltatás is.

Az online adatszolgáltatás kialakításával a központi rendszer képes időrendben eltárolni az egészségügyi eseményeket egy ún. eseménykatalógusba. A katalógus segítségével kiszolgálhatók a korábbi vizsgálati eredményekre vonatkozó keresések, illetve megteremthető az egészségügyi adatok historikus tárolása. A megoldás tartalmazza a szükséges adatbiztonsági eljárások kidolgozását is az illetéktelen hozzáférések kizárásához.

Az online adatgyűjtés során az egészségügyi események részeként előállnak a regiszterek számára továbbítandó pszeudonim adatok.

A projekt megvalósításának kezdete 

2014.01.01.

A projekt megvalósításának befejezése 

2015.12.15.

A projekt teljes költségvetése 

2.771.428.571,- Ft

A projekt NISZ-re eső költségvetése (amennyiben a NISZ nem konzorciumvezető) 

189 835 300,- Ft

A projekt közvetlen kapcsolódása kormányzati stratégiai dokumentumokhoz 

Nemzeti Infokommunikációs Stratégia 2014-2020

A projekt készültségi foka (%-ban) 

100%

Kapcsolódó beszerzési eljárások 
További információ 

E-mail: info@nisz.hu