Központosított kormányzati informatikai rendszer bővítése – „KKIR3”

A projekt neve 

Központosított kormányzati informatikai rendszer bővítése – „KKIR3”

A projekt kódszáma 

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00020

Kapcsolódó operatív program megnevezése 

Közigazgatás– és Közszolgáltatás- Fejlesztési Operatív Program (KÖFOP)

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP)

Kedvezményezett neve, a projektkonzorcium vezetője 

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A konzorciumban résztvevő további kedvezményezettek, partnerek 

Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség

A projekt célja(i) 

A projekt elsődleges célja, hogy a magyar államigazgatási szervezetrendszer szerkezeti átalakításának következtében a jelenleg a NISZ ellátásában lévő, illetve az átalakulás következtében az ellátotti körbe kerülő intézmények közötti infokommunikációs szolgáltatás egységessé, ezáltal a kormányzati intézmények munkája - az elektronikus ügyintézést támogató környezet és funkciók továbbfejlesztésével - a jelenleginél hatékonyabbá váljon. Ezt elsősorban az intézmények igényeinek megfelelő, az ügyintézés technológiai hátterét biztosító infokommunikációs szolgáltatások korszerűsítésével és egységesítésével, ezáltal a mindenkori minisztériumi szervezeti változások rugalmasabb infokommunikációs kiszolgálásával tervezi elérni. A projekt a közigazgatási eljárásokhoz kapcsolódó intézmények hatékonyabb működésének megvalósítását tűzi ki célul azáltal, hogy egyszerűsíti és felgyorsítja a minisztériumok közötti „hétköznapi” folyamatokat.

Központosított kormányzati informatikai rendszer bővítése (KKIR3) – KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00020

A projekt megvalósításának befejezése 

2020.12.31.

A projekt teljes költségvetése 

2 500 000 000 Ft

Támogatási intenzitása 
100%
A projekt NISZ-re eső költségvetése (amennyiben a NISZ nem konzorciumvezető) 

2 476 367 082 Ft
 

Kapcsolódó beszerzési eljárások 
További információ 

E-mail: info@nisz.hu