Kormányzati informatikai szolgáltatási és e-közigazgatási sztenderdek - E-sztenderdek (ÁROP)

A projekt neve 

Kormányzati informatikai szolgáltatási és e-közigazgatási sztenderdek - E-sztenderdek

A projekt kódszáma 

ÁROP–1.1.17-2012-2012-0001

Kapcsolódó operatív program megnevezése 

Államreform Operatív Program (ÁROP)

Kedvezményezett neve, a projektkonzorcium vezetője 

Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ)

A konzorciumban résztvevő további kedvezményezettek, partnerek 

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

A projekt célja(i) 

A fejlesztés célja, hogy a kormányzati informatika irányítói, felügyelői és szabályozói számára olyan specifikációkat, módszertanokat, dokumentációkat hozzon létre, amelyek elősegítik a kapcsolódó feladatok hatékonyabb, megalapozottabb, átláthatóbb és korszerűbb ellátását.

A projekt eredménye(i) 

A KIFÜ és a NISZ Zrt. alkotta konzorcium több olyan időtálló terméket (specifikációkat, módszertanokat és dokumentációkat) hozott létre, melyek jelentősen segítik a költségtakarékosabb informatikai tervezést és növelik az informatikai projektek megvalósításának hatékonyságát.

A KIM szakmai bevonásával kerültek kidolgozásra a Ket. szerinti szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások (Szeüsz) kifejezetten technikai megközelítésű specifikációi. Az irányelv jellegű dokumentumok időtállóságát az biztosítja, hogy technikai értelemben az alapokat fogalmazzák meg, rendező elvükben pedig a Szeüsz-ök konkrét elnevezése mögötti általános technikai funkcionalitásokra koncentrálnak.

A projekt keretei között megvalósult az informatikai konszolidációs adatgyűjtést támogató űrlapkitöltő és feldolgozó rendszer, melynek felületén a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM)  közvetlenül és gyorsan hozzájuthat az ellenőrzött szervezetek adatszolgáltatásaihoz, a rendszerezett információk pedig az intézkedések gyors elrendelését teszik lehetővé.

A fentieken túl a projekt részeként az IT biztonsági ismeretek bővítését célzó közigazgatás-specifikus ismeretterjesztő kiadvány, valamint széles körben alkalmazható informatikai szerződésminták is készültek.

Figyelembe véve a KIFÜ kormányzati szerepkörét, a projektgazda egységes projektirányítási és minőségbiztosítási módszertant és eljárásrendet is kidolgozott a projekt finanszírozásában. Ugyancsak e forrásból valósult meg 90 fő közigazgatási dolgozó három napos ingyenes projektmódszertani képzése.

A NISZ Zrt. gondozásában készült el a kormányzati hitelesítés-szolgáltató rendszer (GOV CA) kialakításának dokumentációja is. Az elkészült dokumentumok tartalmazzák a hitelesítés-szolgáltatás belső szabályozását, valamint megteremtik a sikeres rendszer auditálás feltételeit.

A projekt megvalósításának kezdete 

2013.02.19.

A projekt megvalósításának befejezése 

2014.11.30.

A projekt teljes költségvetése 

250.000.000, - Ft

A projekt NISZ-re eső költségvetése (amennyiben a NISZ nem konzorciumvezető) 

58.300.000, - Ft

A projekt közvetlen kapcsolódása kormányzati stratégiai dokumentumokhoz 

Nemzeti Infokommunikációs Stratégia 2014-2020

A projekt készültségi foka (%-ban) 

100%

Kapcsolódó beszerzési eljárások 
További információ 

E-mail: info@nisz.hu