A NISZ Zrt. az operatív programok megvalósításával összefüggő feladat ellátása

A projekt neve 

A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. az operatív programok megvalósításával összefüggő feladat ellátása

 

A projekt kódszáma 

VOP-1.1.1-11-2014-0002

Kapcsolódó operatív program megnevezése 

Végrehajtás Operatív Program

Kedvezményezett neve, a projektkonzorcium vezetője 

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A konzorciumban résztvevő további kedvezményezettek, partnerek 

-

A projekt célja(i) 

A projekt célja a megszűnt Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnél 2014 előtt folyamatban lévő feladatok, szerződések, kapcsolódó vagyontárgyak átvétele, valamint az NGM-hez, NFM-hez, EMMI-hez átkerült IH-k és a Miniszterelnökség operatív programokkal (OP) foglalkozó személyi állományának feladatellátásához szükséges informatikai és infokommunikációs ellátás zökkenőmentes biztosítása.

A projekt eredménye(i) 
  • A közös meghajtókhoz történő hozzáférés biztosított (volt NFÜ, ME) az ellátotti kör esetében.
  • Szolgáltatási folyamatok és VOP finanszírozás belső folyamatokat érintő harmonizációja megtörtént.
  • Tárgyi ellátotti kör munkaállomásainak, operációs rendszereinek és irodai szoftvereinek NISZ oldali biztosítása folyamatos.
  • Mobil szolgáltató váltás lebonyolítása.
  • Ellátotti kör korszerűtlen eszközparkjának cseréje érdekében beszerzések lebonyolítása.
A projekt megvalósításának kezdete 

2014. január 1.

A projekt megvalósításának befejezése 

2015. december 31.

A projekt teljes költségvetése 

737 930 719 Ft

A projekt NISZ-re eső költségvetése (amennyiben a NISZ nem konzorciumvezető) 

-

A projekt közvetlen kapcsolódása kormányzati stratégiai dokumentumokhoz 

-

A projekt készültségi foka (%-ban) 

100%

Kapcsolódó beszerzési eljárások 
További információ 

E-mail: info@nisz.hu