Országos Támogatás-ellenőrzési Rendszer - OTR

A projekt neve 

Országos Támogatás-ellenőrzési Rendszer - OTR 

A projekt kódszáma 

EKOP-1.2.11-2013-2013-0001

Kapcsolódó operatív program megnevezése 

Elektronikus Közigazgatási Operatív Program

Kedvezményezett neve, a projektkonzorcium vezetője 

Kedvezményezett: Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség

Konzorcium vezetője: Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség

A konzorciumban résztvevő további kedvezményezettek, partnerek 

Magyar Államkincstár, KINCSINFO Kincstári Informatikai Nonprofit Kft., NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., Új Világ NSZKft.

A projekt célja(i) 

Az OTR projekt alapvető célja egy olyan egységes, valamennyi hazai és EU-s támogatási forrást nyilvántartó rendszer kiépítése, amely a magyar kormányzati ellenőrző és döntéshozó szervek számára a támogatási források teljes körének átlátható, biztonságos és folyamatos nyomon követését támogatja. Ezen felül egységes támogatás nyilvántartási funkciójával az átfedések – támogatáshalmozódás- kellő időben történő kiszűréséhez információ szolgáltatása, és a csekély összegű támogatások jogszabályban meghatározott keretének figyelésére vonatkozó funkció kifejlesztése is cél.

A projekt eredménye(i) 

Az OTR rendszer kifejlesztésének eredményeként:

 1. Általános és közszolgáltatási csekély összegű (de minimális) támogatások keretfigyelésére, együttes és típusonkénti nyilvántartására képes alkalmazás kerül kialakításra
 2. A különleges támogatási formákat is kezelő rendszerrel a támogatáshalmozódás ellenőrzési funkció teljes körűvé tétele
 3. A tárolt adatok segítségével kialakításra kerül egy „pozitív ügyfél lista” és ezzel együtt ügyfélminősítés lehetősége is
 4. Elektronikus web-es elérés és egységes kommunikációs portál jön létre
 5. Sztenderd interfész formátumtámogatás kerül kialakításra, ezáltal gyorsabb és rugalmasabb kétirányú adatszolgáltatás és adatfeldolgozás válik lehetővé
 6. A Kincstár jogszabályban meghatározott feladatait teljes körűen és hatékonyabban képes ellátni
 7. A pályázati döntésekhez, szerződéskötésekhez és kifizetésekhez gyorsabb, a lebonyolításhoz, ellenőrzéshez a jogszabályoknak mindenben megfelelő információ átadás valósul meg
 8. Az Európai Uniós adatszolgáltatási kötelezettség hatékonyabban teljesül
 9. A Nemzeti Adó és Vámhivatal (NAV) adatkapcsolat technológiája megújul
 10. A projektben nevesítetten a Támogatásokat Vizsgáló Iroda (TVI) és az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) támogatási konstrukciókkal kapcsolatos, vonatkozó jogszabályokban előírt munkájának elektronikus felülettel történő támogatása révén a szervezetek munkája gyorsabbá, hatékonyabbá és biztonságosabbá válik
 11. A folyamatosan aktualizált adatok lehetőséget biztosítanak a naprakész támogatói előirányzati keretek nyilvántartására
A projekt megvalósításának kezdete 

2013.07.01.

A projekt megvalósításának befejezése 

2015.12.15.

A projekt teljes költségvetése 

612.680.000, - Ft

A projekt NISZ-re eső költségvetése (amennyiben a NISZ nem konzorciumvezető) 

50.000.000, - Ft

A projekt közvetlen kapcsolódása kormányzati stratégiai dokumentumokhoz 

Nemzeti Infokommunikációs Stratégia 2014-2020

A projekt készültségi foka (%-ban) 

100%

Kapcsolódó beszerzési eljárások 
További információ 

E-mail: info@nisz.hu