Térségi, funkcionálisan integrált intézményközi információs rendszerek

A projekt neve 

Nemzeti Egészségügyi Informatikai (e-Health) Rendszer - Térségi, funkcionálisan integrált intézményközi információs rendszerek kiépítéséhez szükséges helyi infrastruktúra fejlesztések

A projekt kódszáma 

TIOP-2.3.3-13/1-2014-0001 és KTIA_13-2-2014-0001

Kapcsolódó operatív program megnevezése 

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

Kedvezményezett neve, a projektkonzorcium vezetője 

GYEMSZI

A konzorciumban résztvevő további kedvezményezettek, partnerek 

NISZ

A projekt célja(i) 

A Nemzeti Egészségügyi Informatikai Rendszer részeként létrejövő komponensek illeszkednek a közös vízióba, amely létrehozza a közhiteles nyilvántartásokat és központi törzsadatokat (TIOP 2.3.2), a központi rendszer kialakításával megteremti az ellátó intézmények közötti együttműködés feltételeit, központilag összegyűjti az egészségügyi adatokat, az a központi adattárolás segítségével kiépíti az online egészségügyi szolgáltatásokat (TIOP 2.3.1), monitorozza az egészségügyben zajló folyamatokat és megteremti a statisztikai elemzések és trendkutatás feltételeit (TÁMOP 6.2.3).

A projekt az ellátó intézmények központi rendszerhez történő csatlakozás infrastrukturális feltételeinek javításához járul hozzá.

A projekt által megfogalmazott cél, hogy az ellátó intézmények minél nagyobb számban vegyék igénybe a pályázat által biztosított forrásokat a helyi informatikai infrastruktúra fejlesztésére. A központi rendszerhez való csatlakozás elvárásokat teremt a helyi infrastruktúrával szemben, elérendő cél, hogy az ágazat által elindított fejlesztések egymással összhangban segítsék az állampolgárok számára nyújtott szolgáltatások színvonalának emelését a rendelkezésre álló források optimális felhasználásával. Ennek érdekében jelen projekt kidolgozza a forrástámogatást igénybevevő intézmények felé támasztott elvárásokat és ellenőrzi azok teljesülését

A projekt eredménye(i) 

A projekt végrehajtásától elvárt eredmény, hogy az ellátó intézmények megkapják a működtetés műszaki feltételeinek megteremtéséhez szükséges hardver és szoftver alapinfrastruktúra elemek beszerzését segítő forrásokat. Ide sorolandók a nagy ellátó intézményeknél üzemelő szerverek, adatbázis licencek, hálózati eszközök vagy az alapellátást végző háziorvosok desktop vagy mobil számítógépei, az internet csatlakozáshoz szükséges alapeszközei, pl. routerek.

A fejlesztések a szervezetek között együttműködő informatikai megoldások használatba vételét segítik elő az ellátó intézmények informatikai infrastruktúrájának modernizálásával.

A projekt megvalósításának kezdete 

2014.04.01.

A projekt megvalósításának befejezése 

2015. 12. 20.

A projekt teljes költségvetése 

5.185.714.286, - Ft

A projekt NISZ-re eső költségvetése (amennyiben a NISZ nem konzorciumvezető) 

596.805.699, - Ft

A projekt közvetlen kapcsolódása kormányzati stratégiai dokumentumokhoz 

Nemzeti Infokommunikációs Stratégia 2014-2020

A projekt készültségi foka (%-ban) 

100%

Kapcsolódó beszerzési eljárások 
További információ 

E-mail: info@nisz.hu