RKTA - Részleges Kódú Telefonos Azonosítás

Szolgáltatás neve  
Részleges Kódú Telefonos Azonosítás
Szolgáltatás leírása 

A Részleges Kódú Telefonos Azonosítás (RKTA) az Eügyintézési tv. 35. § (1) bekezdés c) pontjában nevesített szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás.

A szolgáltatás egy újfajta azonosítási mód, amelynek használatával már telefonon (Kormányzati Ügyfélvonalon – 1818 – keresztül) is intézhetők egyes elektronikus ügyintézést biztosító szervek által biztosított ügyek. A telefonos azonosítás mellett a szolgáltatás interneten keresztüli azonosításra is lehetőséget ad, a Központi Azonosítási ügynök szolgáltatás közreműködésével vehető igénybe.

Annak érdekében, hogy az ügyfél az adott szervezetnél ügyeit RKTA szolgáltatás segítségével telefonon keresztül is intézhessen a szervezet (szakrendszerének) szolgáltatáshoz történő csatlakozása szükséges.

Díjazás 

A Szolgáltató a Szolgáltatást az Eügyintézési tv. 1. § 17. pont a)–i) alpontja szerinti elektronikus ügyintézést biztosító szerveknek díjmentesen biztosítja.

A szolgáltatáshoz kapcsolódó dokumentumok elérhetők a https://szeusz.gov.hu címen.