Közadat

Elérhetőségi adatok 

A Társaság cégneve: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (NISZ Zrt.)
A Társaság angol nyelvű cégneve: NISZ National Infocommunications Services Company Limited by Shares (NISZ Ltd.)

Székhely: H-1081 Budapest, Csokonai u. 3.
Postacím: 1389 Budapest, Pf.: 133.

Központi telefonszáma: 459-4200
Központi telefax száma: 303-1000

Internetes honlapjának címe: www.nisz.hu
Központi e-mail címe: info@nisz.hu

 

1818 -  Kormányzati Ügyfélvonal

Az év minden napján 0-24 órában – közigazgatást és elektronikus közszolgáltatásokat érintő témakörökben – elérhető országos  ügyfélszolgálat, mely elsősorban az állampolgárok ügyintézését támogatja.

Elérhetőségei:

• Magyarországról: 1818
• Külföldről: +36 1 550-1858
• E-mail cím: 1818@1818.hu
• SMS szám: 1818

 

Kormányzati Portál Ügyfélszolgálat

Az Ügyfélszolgálat ellátja a Kormányzati Portál szolgáltatásaival kapcsolatos ügyfélszolgálati munkát a felhasználók és a kormányzat számára.

 

Közműegyeztetés, adatszolgáltatási igények

 
A NISZ infrastruktúrájára vonatkozó adatok igénylését a következő módokon lehet kezdeményezni:
 
E-mailben: khc@nisz.hu
Postai levélben: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., Kábelhálózati Centrum, 1149 Budapest, Róna u. 54-56.
Telefaxon: +36 1 469 2972
 
Az e-mail tárgyában, illetve a dokumentumokon kérjük a „Közműegyeztetés” megjelölést feltüntetni.
 
Személyes ügyintézés:
 
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. Kábelhálózati Centrum
1149 Budapest, Róna u. 54-56. Fszt 1.
Ügyfélfogadás: Minden szerdán 09:00-12:00 és 13:00-16:00 óra között
 
Kapcsolatfelvétel, előzetes időpont egyeztetés a +36 1 896 3668 telefonszámon kérhető.
Közadatkereső 

NISZ ügyfélszolgálat 

A NISZ Ügyfélszolgálat ellátja a NISZ Zrt. és szerződött partnereivel kapcsolatos első szintű call center és ügyfélszolgálati feladatokat a felhasználók számára. Ügyfélfogadás az alábbi elérhetőségeken történik:

Tel.: + 36-1- 795-5066
Fax: + 36-1- 795-0430
ugyfelszolgalat@ugyfelszolgalat.gov.hu

Az Ügyfélszolgálatának nyitva tartása: H-Cs: 8.00-16.30 óra, P: 8.00-14.00 óra

Ügyfélszolgálati vezető neve: Ferencz Attila igazgató
Postacím: 1389 Budapest, Pf.: 133.

 

Szervezeti struktúra 

A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. szervezeti struktúrája

A szervezet vezetői 

Szabó Zoltán Attila, vezérigazgató
Koncz András, gazdasági vezérigazgató-helyettes
Vetési Iván, ügyfélkapcsolati és szolgáltatási vezérigazgató-helyettes
Pocsai Zsolt, üzemeltetési vezérigazgató-helyettes
Ádám Csongor, kiemelt fejlesztések ágazati igazgató
Kelemen Gábor, stratégiai, jogi és humánpolitikai ágazati igazgató

Igazgatóság 

Bancsics Ferenc (elnök)

dr. Tamás Szilvia (tag)

dr. Pócza András (tag)

Gódor Csaba (tag)

dr. Szathmáry István (tag)

Szabó Zoltán Attila (tag)

dr. Berczik Ábel (tag)

Felügyelő Bizottság 

Holczreiter Marianna (elnök)

dr. Kanta Tünde (tag)

Vartus Gergely (tag)

Prof. dr. Bedros J. Róbert

dr. Mózes Nikoletta (tag)

Dömötör Csaba Ferenc (tag)

A felügyelt költségvetési szervek 

Jelenleg nincsen a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv.

Gazdálkodó szervezetek 

A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. többségi tulajdonában álló szervezet (tulajdoni részesedés 100%)

IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság
székhelye: 1134 Budapest, Tüzér u. 41.
telefonszám: 06 1 795 7800
telefax: 06 1 795 0447
elektronikus levélcím: kapcsolat@idomsoft.hu
Honlap: www.idomsoft.hu
vezérigazgató: Arató Dávid
Fő tevékenysége: számítógépes programozás

KOPINT-DATORG Informatikai és Vagyonkezelő Kft.
Cím: H-1081 Budapest, Csokonai u. 3.
Telefon: +36-1-880-8900 Telefax: +36-1-210-3043 Honlap: www.kdiv.hu
E-mail: info@kdiv.hu
Ügyvezető: Rumi László, tel: +36-1-880-8910 Tevékenység: informatikai rendszerek fejlesztése, üzemeltetése, papír és egyéb irodaszer kereskedelem

Pro-M Professzionális Mobilrádió Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1107 Budapest, Száva u 3-5.
Telefon: +36- 1 265-6500
Telefax: +36- 265-6515
24 órás ügyfélszolgálat: 06-80-43-00-00
Honlap: www.pro-m.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@pro-m.hu - info@pro-m.hu
Vezérigazgató: Dr. Balla Ferenc
Fő tevékenység: vezeték nélküli távközlés

Közalapítványok 

Jelenleg nincs a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. által alapított közalapítvány.

Lapok 

Jelenleg nincsen a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. által alapított lap.

Felettes szerv 

A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. felettes szerve:

Belügyminisztérium

Székhely: 1051 Budapest, József Attila utca 2-4.
Postai cím: 1903 Budapest, Pf.: 314.
Telefonszám: +36-1-441-1000 Fax: +36-1-441-1437

Költségvetési szervek 

Jelenleg nincs a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. irányítása, felügyelete, ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv.

A hatósági ügyek intézésével kapcsolatos adatok 

A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. nem intéz hatósági ügyeket.

Közszolgáltatások 

A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. által nyújtott közszolgáltatás: Nemzeti Távközlési Gerinchálózat és ennek részeként  a Központi Rendszer (KR) üzemeltetése

A Központi Rendszer együttesen magában foglalja az elektronikus kormányzati gerinchálózatot, a kormányzati portált, a kormányzati ügyféltájékoztató központot, az ott megjelenő szolgáltatásokat és ügyintézési lehetőségeket, valamint azok fenntartóit és üzemeltetőit, továbbá biztosítja az ügyfelek számára az elektronikus ügyfélkapu létesítésének lehetőségét.

A szervezet nyilvántartásai 

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. a KR üzemeltetése során a 83/2012 Kormányrendelet vonatkozó pontja alapján teljes mértékben automatizált, zárt rendszerű adatfeldolgozási tevékenységeket lát el, a rendeletben meghatározottak szerint.

A NISZ Zrt. és a Neumann Nonprofit Kft. által, a 2007. évi CI. törvény alapján létrehozott adatbázisok, illetve a Költségvetési Tanács által közadatként átadott adatbázisok:

1.    PM_public_apehtarifa: APEH vállalati adatok és ÁFSZ bértarifa adatai, a foglalkoztatás mérése (2003-2007)
2.    DPR_diplomas_palyakovetes: Diplomás pályakövetés (2009)
3.    MTA_KTI_public_kinalat: Munkaerő-piaci kínálat mérése (2000-2008)
4.    MTA_KTI_public_kereslet: Munkaerő-piaci előrejelzések, keresleti folyamatok vizsgálata, szerkezetváltási folyamatok előrejelzése (2000-2008)
5.    NFÜ_támogatottak: EU és Mo. által a foglalkoztatottság növelésére létrehozott programok eredményességének vizsgálata (2002-2008)
6.    NGM_Start: Hátrányos helyzetűek foglalkoztatását ösztönző járulékkedvezmények eredményességének vizsgálata (2007.01.01-2012.06.30.)
7.    DPR_diplomas_palyakovetes_2009-2010: Diplomás pályakövetés (2009.09.01-2010.08.31 között a felsőoktatásban végzett populáció)
8.    DPR_diplomas_palyakovetes_2009-2013: Diplomás pályakövetés (2009/2010-es tanévben és a 2011/2012-es tanévben abszolvált évfolyamok)
9.    MTA_bertarifa:  Bértarifa 2000-2010. évek (Bértarifa és Társasági adó)
10.    MTA_OEP_2013: Bértarifa II.  2003-2012
11.    Educatio_KIR_FIR_2015 (2012-2014): A cél a pályakövetési rendszer részeként az oktatási rendszer kimeneti oldalának feltérképezése, 1988 és 1994 között született korosztályok
12.    KTT_APEH SZJA minták: Központi Költségvetési Tanács APEH SZJA minták (2005-2008)
13.    KTT_Árindexek: Központi Költségvetési Tanács Árindexek (2010)
14.    KTT_Idősorok: Központi Költségvetési Tanács Idősorok (1998-2010)
15.    KTT_KSH_HKF: Központi Költségvetési Tanács KSH Háztartási Költségvetési Felvételek (2002-2008)
16.    KTT_MEF: Központi Költségvetési Tanács, Munkaerőpiaci felmérés (2002-2010)
17.    KTT_OGYGUT: OGYGUT rendszer adatai
18.    KTT_önkormányzatok_2003-2008: Központi Költségvetési Tanács, Önkormányzati költségvetési beszámoló
19.    KTT_önkormányzatok_2009: Központi Költségvetési Tanács, Önkormányzati költségvetési beszámoló
20.    KTT_Szezonálisan igazított idősorok: Központi Költségvetési Tanács Szezonálisan igazított idősorok (2001-2010)
21. DPR_diplomas_palyakovetes_2016: Diplomás pályakövetés (2011/2012-es és 2013/2014-es tanévben abszolvált évfolyamok)
22. DPR_diplomas_palyakovetes_2016: Diplomás pályakövetés (2010/2011-es tanév őszi félévében felsőoktatási képzésre felvétel indokkal alap vagy osztatlan
23. DPR_diplomas_palyakovetes_2017: Diplomás pályakövetés (az adatgyűjtésben a 2012/2013-as tanévben és a 2014/2015-ös tanévben abszolvált évfolyamok szerepelnek)

Adatigénylés esetén a fenti nyilvántartások tartalmát az igénylő rendelkezésére bocsátjuk.

Nyilvános kiadványok 

A NISZ Zrt. nem jelentet meg nyilvános kiadványokat.

Döntéshozatal, ülések 

A NISZ Zrt. esetében nem értelmezhető adatszolgáltatás, mivel a társaság nem testületi szervként működik.

A szervezet döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok 

A NISZ Zrt. esetében nem értelmezhető adatszolgáltatás, mivel a társaság nem testületi szervként működik.

Pályázatok  

Az aktuális pályázatokat megtekintheti itt.

Közérdekű adatok igénylése 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján a NISZ Zrt. kezelésében lévő közérdekű adatok megismerésére iránt bárki igényt nyújthat be.

Az igény benyújtható:

  • e-mailen a kozadat@nisz.hu címen,
  • levélben az Ügyfélszolgálati Igazgatóságnak címezve, a NISZ Zrt. postacímére (1389 Budapest, Pf.: 133)
  • faxon a 303-1000-es számon
  • telefonon a +3618961333 számon.

Az adatszolgáltatás megfelelő teljesítése érdekében javasolt – de nem kötelező – az igényt a NISZ  Zrt. honlapjáról letölthető formanyomtatványon („Igénylőlap a NISZ Zrt. kezelésében lévő közérdekű adat megismerésére vagy újrahasznosítása iránt”) benyújtani. A formanyomtatvány postai, elektronikus úton vagy faxon is beküldhető a NISZ Zrt. részére.

Bővebb információt a "Közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismerésére irányuló igények rendjéről szóló tájékoztató" tartalmaz.

Gazdálkodás 

Jegyzett tőke:  21 916 900 000 HUF
Tulajdonos: Magyar Állam
Tulajdonosi joggyakorló: a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MNV ZRt.), amely helyett és nevében a Magyar Állam részvényesi jogait a Belügyminisztérium gyakorolja az MNV Zrt-vel kötött szerződés alapján.

A Társaság cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-041633
Adószáma: 10585560244
Statisztikai számjele:10585560-6209-114-01
Társadalombiztosítási folyószámla száma: 1188125
Bankszámla száma: K&H Bank 10403239-00027183-00000001
A Társaság törvényességi felügyeletét ellátó szerv: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság

Az Alapító Okirat kelte: 1991. július 1.

A Társaság működésének időtartama: határozatlan

A működés törvényessége, beszámolók 

Vizsgálatok, ellenőrzések listája

Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

A működés eredményessége, teljesítmény

Működési statisztika