A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. adatkezelési tájékoztatója
a nisz.hu weboldal által megvalósított adatkezelésekről

Adatkezelés: A nisz.hu weboldal adatkezelései
Az adatkezelő neve: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
Az adatkezelő székhelye: 1149 Budapest, Róna utca 52-80.
Az adatkezelő képviselője: Dr. Kovács Zoltán vezérigazgató
Az adatkezelő elérhetősége: E-mail: info@nisz.hu Telefon: 06 1 459-4200
Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: Név: dr. Schubert István Elérhetőség: schubert.istvan@nisz.hu
Az adatkezelés célja: Kapcsolati felületet kitöltő személlyel való kapcsolatfelvétel
A kezelt adatok köre: Az érintett által megadott név, telefonszám, e-mail cím, szövegmezőn bevitt, tetszőleges tartalom.
Az érintettek köre: Az Adatkezelő weboldalának felhasználója.
Az adatkezelés jogalapja: A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti, az érintett által megadott hozzájárulás. A hozzájárulásra az adatok megadásával egyidejűleg, online formában, de még a küldés megvalósítása előtt (jelölőnégyzet kipipálásával) van lehetőség.
Az adatkezelés időtartama: Az érintett kérésére történő törlésig.
Az adatkezelés célja: Sajtószoba feliratkozás (sajtószemlével kapcsolatos hírlevél küldése)
A kezelt adatok köre: Az érintett által megadott név, cégnév, telefonszám, illetve e-mail cím.
Az érintettek köre: A sajtószemlével kapcsolatos hírlevélre feliratkozó felhasználók
Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti, az érintett által megadott hozzájárulás. A hozzájárulásra az adatok megadásával egyidejűleg, online formában, de még a küldés megvalósítása előtt (jelölőnégyzet kipipálásával) van lehetőség.
Az adatkezelés időtartama: Az érintett kérésére történő törlésig (leiratkozásig).
Az adatkezelés célja: Sütik által megvalósított adatkezelés A sütik használatának célja, hogy gyorsítsák a honlap használatát, vagy automatizmusokkal segítsék és könnyítsék a honlap használatát.
A sütik listája: nisz_session A (bejelentkezett vagy be nem jelentkezett) felhasználók munkamenetéért, illetve az adataik biztonságáért felel, 120 percig funkcionál.
xsft-token A (bejelentkezett vagy be nem jelentkezett) felhasználók munkamenetéért, illetve az adataik biztonságáért felel, 120 percig funkcionál.
show_cookie A süti banner megjelenéséért felel, a böngésző bezárásával lejár a funkcionálása.
i18next Az oldal fordításáért felel, a böngésző bezárásával lejár a funkcionálása.
LinedIn Insight Tag sütijei Harmadik féltől származó süti. A konverziókövetés funkciót tölti be, és a felhasználói műveletek követésére, illetve a konverzió hatékonyságának mérésére szolgál.
Facebook pixel sütijei: Harmadik féltől származó süti. A konverziókövetés funkciót tölti be, és a felhasználói műveletek követésére, illetve a konverzió hatékonyságának mérésére szolgál.
_fbp, _fbc A Facebook sütije. A Facebook egy sor olyan reklámtermék szállítására használja, mint például valós idejű ajánlattétel harmadik fél hirdetőitől. 3 hónapig tárolja az adatot.
Hotjar sütijei: Harmadik féltől származó sütik. A felhasználói műveletek követésére szolgál, melynek keretében aggregált adatokat ad az Adatkezelőnek a felhasználói viselkedésről. Egyedi felhasználók követésére nem alkalmas.
_hjClosedSurveyInvites A Hotjar sütije, mely biztosítja, hogy a felmérés-funkciót ellátó objektumra (External Link Survey) meghívó link csak egyszer jelenjenek meg a felhasználónak. 365 napig tárolja az adatokat. Igaz-hamis értéket kezel.
__hjDonePolls A Hotjar sütije, mely biztosítja, hogy a felmérés-funkciót ellátó objektum ne jelenjen meg többször a felhasználónak. 365 napig tárolja az adatokat. Igaz-hamis értéket kezel.
_hjMinimizedPolls _hjShownFeedbackMessage A Hotjar sütije, mely biztosítja, hogy a különböző objektumok (pl. felmérés, értékelés) a lekicsinyítés után ugyanakkorák maradjanak a felhasználó számára a weboldal további böngészésekor. 365 napig tárolja az adatokat. Igaz-hamis értéket kezel.
_hjSessionTooLarge A Hotjar sütije, mely megállítja a Hotjart az adatgyűjtésben, amikor a munkamenet terjedelme megnő. A munkamenet végéig tárolja az adatokat. Igaz-hamis értéket kezel.
_hjSessionRejected A Hotjar sütije, mely 1-es értéket mutat a felhasználó munkamenetének idejére, ha a munkamenet WebSockettel való kapcsolódását a Hotjar visszautasítja. Csak nagyon ritka esetekben lép működésbe, hogy megelőzze a teljesítmény esetleges problémáit. A munkamenet végéig tárolja az adatokat. Igaz-hamis értéket kezel.
_hjSessionResumed A Hotjar sütije, mely akkor lép működésbe, amikor a munkamenet újból kapcsolatba lép a Hotjar szervereivel, a kapcsolat megszakadását követően. 365 napig tárolja az adatokat. Igaz-hamis értéket kezel.
_hjid A Hotjar sütije, mely az oldal látogatásakor kerül beállításra. A felhasználó egyedi azonosításáért felel, melyhez a felhasználó későbbi magatartása is társításra kerül. 365 napig tárolja az adatokat. Univerzálisan egyedi azonosítót (UUID) kezel.
_hjRecordingLastActivity A Hotjar sütije, mely frissül, mint amikor a felhasználó megkezdi az oldalon folytatott tevékenységét, és amikor az adat elküldésre kerül a Hotjar számára. A munkamenet végéig tárolja az adatokat. Numerikus értéket (időbélyeget) kezel.
_hjTLDTest A Hotjar sütije. Amikor a Hotjar szkriptje végrehajtásra kerül, a Hotjar meg próbálja határozni az általa használandó, legáltalános útvonalat. Ennek segítségével a sütik az aldomainekben is használhatók. A munkamenet végéig tárolja az adatokat. Igaz-hamis értéket kezel.
_hjUserAttributesHash A Hotjar sütije. A Hotjar Intetify API-n keresztül megküldött felhasználói attribútumok cashe-elésért felel annak érdekében, hogy ismerhető legyen, mikor változik meg egy attribútum és mikor kell frissíteni. A munkamenet végéig tárolja az adatokat. Kriptográfiai kulcsos szabványos lenyomatképző függvény által létrehozott adatot (hash) tárol.
_hjCachedUserAttributes A Hotjar sütije. A Hotjar Intetify API-n keresztül megküldött felhasználói attribútumokat tárolja. A gyűjtött adatok csak akkor kerülnek lementésre a Hotjar szervereire, ha a felhasználó kapcsolatba lép a Hotjar Feedback eszközzel, de a süti használatban lesz a Feedback eszköz jelenlététől függetlenül. A munkamenet végéig tárolja az adatokat. JSON (JavaScript Object Notation) szabvány által képzett adatokat kezel.
_hjLocalStorageTest A Hotjar sütije. Ellenőrzi, hogy a Hotjar Tracking Script tud-e használni lokális tárolót, Ha igen, az érték 1-es lesz a sütiben. A tárolt adatnak szinte azonnal (100 ms-nál rövidebb idő alatt) törlésre kerül. Igaz-hamis értéket kezel.
_hjIncludedInPageviewSample _hjIncludedInSessionSample _hjAbsoluteSessionInProgress A Hotjar sütijei, melyek a korlátozott látogatottság és munkamenet indítás szempontjából bírnak relevanciával. 30 percig tárolják az adatokat. Igaz-hamis értéket kezel.
_hjFirstSeen A Hotjar sütije, mely weboldal látogatásakor határozza meg, hogy a felhasználó elsőként látogatja-e meg az oldalt. A munkamenet végéig tárolja az adatokat. Igaz-hamis értéket kezel.
_hjViewportId A Hotjar sütije, mely a felhasználó nézőpontjáról tárol adatokat. A munkamenet végéig tárolja az adatokat.
_hjRecordingEnabled A Hotjar sütije, mely akkor lép működésbe, amikor rögzítés indul, és akkor olvasható, amikor a felvételért felelős modul indításre kerül, hogy látható legyen, a felhasználó már rögzít-e egy meghatározott munkameneten belül. A munkamenet végéig tárolja az adatokat. Igaz-hamis értéket kezel. Univerzálisan egyedi azonosítót (UUID) kezel.
LinkedIn pixel sütijei: Harmadik féltől származó sütik. A felhasználók azonosítása érdekében szükséges.
UserMatchHistory A LinkedIn sütije. Célja a LinkedIn hirdetések azonosítóinak összehangolása. 30 napig tárolja az adatokat.
AnalyticsSyncHistory A LinkedIn sütije. Célja, hogy információt tároljon az alkalmazott sütik összehangolásáról. 30 napig tárolja az adatokat.
li_oatml lms_ads lms_analytics li_fat_id A LinkedIn sütijei. Céljuk, hogy azonosítsák a LinkedIn felhasználókat, hirdetési és analitikai célból. 30 napig tárolják az adatokat.
li_sugr U _guid A LinkedIn sütijei. A felhasználók előre meghatározott szempontok mentén történő azonosításához kellenek. 90 napig, illetve 3 hónapig tárolja az adatokat.
BizographicsOptOut A LinkedIn sütije. Célja, hogy meghatározza az „opt-out” (leiratkozás) státuszát a harmadik felektől származó tracking funkciók számára. 10 évig tárolja az adatokat.
Google Analytics sütijei: „_ga” Harmadik féltől származó süti. A webhely- és alkalmazástulajdonosokat segíti a szolgáltatásaik használatának megismerésében. Az alkalmazott sütik segítségével információkat gyűjt, és jelentést készít a webhely használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy személy szerint azonosítaná a látogatókat a Google számára. A „_ga” süti a Google Analytics által használt fő süti, mely lehetővé teszi a szolgáltatások számára, hogy megkülönböztessék egymástól a felhasználókat. 2 évig érvényes. Minden olyan webhely használja, amely igénybe veszi a Google Analytics szolgáltatást
A kezelt adatok köre: Az alkalmazott sütik (összhangban az egyes sütikhez írt leírásban foglaltakkal) igaz-hamis értékeket, UUID azonosítót, hash-elt tartalmakat kezelnek.
Az érintettek köre: Az Adatkezelő weboldalának felhasználója.
Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti, az érintett által megadott hozzájárulás. A hozzájárulást az oldal meglátogatásakor, a felugró ablakon megjelenített módokon lehet megadni.
Az érintett jogai: Jelen szakasz alatt a tájékoztató rögzíti az érintetteket általánosan megillető adatvédelmi jogokat, illetve amennyiben azok relevánsak a tárgyi adatkezelésre nézve, úgy ki is fejti azokat, valamint konkretizálja, hogy miképp érvényesíthetők az adatkezelés során. Az érintettnek joga van arra, hogy: - személyes adatait géppel olvasható formátumban megkapja: az érintettnek joga van arra, hogy az adatkezeléssel érintett személyes adatokat az érintett (a kezelés időtartama alatt) tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. - tiltakozzon az adatkezelés ellen: az érintettet megilleti a jog, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) vagy f) pontjai szerinti jogalap mentén valósulnak meg. Ebben az esetben Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. - ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntés hatálya: az érintett általános jelleggel jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. - személyes adatainak kezelésével összefüggésben tájékoztatást kérjen: az érintettnek bármikor lehetősége van tájékoztatást kérni Adatkezelőtől az adatai kezelésével kapcsolatban. Jelen dokumentum is az érintett tájékoztatását, végső soron az átlátható adatkezelést biztosítja. - az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja: amennyiben az érintett előzetesen hozzájárult az adatok nyilvánosságra hozatalához, de utólag visszavonja a hozzájárulását, akkor Adatkezelő megszűnteti vagy megelőzi az adatok nyilvánosságra hozatalát. - adatainak helyesbítését kérje: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. - az adatkezelés korlátozását kérje: Adatkezelő a GDPR 18. cikkében szerepelő feltételek valamelyikének teljesülése esetén az érintett ilyen irányú kérésére az érintettről tárolt személyes adatokat megjelöli, a jövőbeli kezelésük korlátozása céljából. - az elfeledtetés jogával éljen: az érintett jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében szereplő feltételek valamelyike fennáll. Adatkezelő ilyen irányú kérelem érkezése esetén megvizsgálja, hogy fennállnak-e a törlés teljesítésének jogszabályi feltételei, illetőleg, hogy nincsenek-e olyan – a GDPR 17. cikk (3) bekezdésében szereplő okok, amelyekre hivatkozva az adatkezelés szükséges. Az érintetti jogok érvényesítésére a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. fent megjelölt elérhetősége (e-mail: info@nisz.hu) szolgál; erre a címre kell elküldeni (elektronikus úton) az érintetti kérelmet tartalmazó megkeresést, melyet Adatkezelő a kézhezvételt követő 30 naptári napon belül kezel.
Biztonsági intézkedések általános leírása: Adatkezelő az adatkezelések felett érvényesíti a jogszabályban foglalt előírásokat, valamint gondoskodik arról, hogy érvényesüljön az illetéktelen hozzáférés elleni védelem.
Adattovábbítás címzettje: Adatkezelő a sütik alkalmazása révén továbbíthat meghatározott személyes adatokat – adott esetben az Európai Unión kívüli - harmadik fél részére. Ezen kívül Adatkezelő nem továbbítja a kezelt adatokat más, harmadik fél számára.
Profilalkotás: Adatkezelő nem valósít meg profilalkotást az adatkezelés során.
Jogorvoslat: Az érintett a személyes adataihoz fűződő jogának megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat: Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9. Telefonszám: +36 (1) 391-1400 Központi elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu A fentieken túlmenően az érintett keresettel fordulhat az adatkezelő székhelye szerint illetékes törvényszékhez. A törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek