Ügyfélszolgálatok

1818 – Kormányzati Ügyfélvonal

Az év minden napján 0-24 órában – közigazgatást és elektronikus közszolgáltatásokat érintő témakörökben – elérhető országos ügyfélszolgálat, mely elsősorban az állampolgárok ügyintézését támogatja.

Elérhetőségei:

• Magyarországról: 1818
• Külföldről: +36-1-550-1858
• E-mail cím: 1818@1818.hu
• SMS szám: 1818

 

1218 – NISZ Telefonos Ügyfélszolgálati Központ

A NISZ Telefonos Ügyfélszolgálati Központ ellátja a NISZ Zrt. és szerződött partnereivel kapcsolatos első szintű call center és ügyfélszolgálati feladatokat a felhasználók számára.

Ügyfélfogadás az alábbi elérhetőségeken történik:

Magyarországról: 1218

Külföldről: + 36-1-795-5066
Fax: + 36-1-795-0430
ugyfelszolgalat@ugyfelszolgalat.gov.hu

Az Ügyfélszolgálat nyitvatartása: H-Cs: 8.00-16.50 óra, P: 8.00-14.20 óra

Ügyfélszolgálati vezető neve: dr. Ganter Tamás igazgató

Postacím: 1389 Budapest, Pf.: 133.

 

Közműegyeztetés, adatszolgáltatási igények

A NISZ infrastruktúrájára vonatkozó adatok igénylését a következő módokon lehet kezdeményezni:

E-mailben: khc@nisz.hu
Az e-mail tárgyában, illetve a dokumentumokon kérjük a „Közműegyeztetés” megjelölést feltüntetni.

Postai levélben: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., Kábelhálózati Centrum, 1149 Budapest, Róna u. 54-56.

Telefaxon: +36-1-469-2972

Személyes ügyintézés:
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. Kábelhálózati Centrum
1149 Budapest, Róna u. 54-56. Fszt 1.
Ügyfélfogadás: Minden szerdán 09:00-12:00 és 13:00-16:00 óra között

Kapcsolatfelvétel, előzetes időpont egyeztetés a +36-1-896-3668 telefonszámon kérhető.

Szervezeti struktúra

A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. szervezeti struktúrája.

A szervezet vezetői

Dr. Kovács Zoltán vezérigazgató
Dömötör Csaba fejlesztés-technológiai és projektmenedzsment ágazati igazgató
Varga Dezső gazdasági, jogi és HR vezérigazgató-helyettes
Vetési Iván ügyfélkapcsolati és szolgáltatási vezérigazgató-helyettes
Bakos Béla felhőtechnológiák üzemeltetési vezérigazgató-helyettes
Tóth Csaba infokommunikációs technológia üzemeltetési vezérigazgató-helyettes
Árva Ferenc biztonsági vezérigazgató-helyettes

Igazgatóság

Dr. Demény Ádám (elnök)
Dr. Kovács Zoltán (tag)
Dr. Ludvig Tamás (tag)
Fülöp Csaba László (tag)
Pribanics András (tag)
Soltész József (tag)
Virányi Tamás (tag)

Elérhetőségi adatok

A Társaság cégneve: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (NISZ Zrt.)
A Társaság angol nyelvű cégneve: NISZ National Infocommunications Services Company Limited by Shares (NISZ Ltd.)

  • Székhely: 1149 Budapest, Róna utca 52-80.
  • Postacím: 1389 Budapest, Pf.: 133.
  • Központi telefonszáma: 459-4200
  • Központi telefax száma: 303-1000
  • Internetes honlapjának címe: www.nisz.hu
  • Központi e-mail címe: info@nisz.hu

Felügyelő bizottság

Szendrői Mónika (elnök)
Ágostonné Dr. Siroki Krisztina (tag)
Bodó Tamás (tag)
Pándi Boglárka (tag)
Dr. Tamás Szilvia (tag)
Vartus Gergely (tag)

A felügyelt költségvetési szervek

Jelenleg nincsen a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv.

Gazdálkodó szervezetek

Jelenleg nincs a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. többségi tulajdonában álló szervezet.

Közalapítványok

Jelenleg nincs a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. által alapított közalapítvány.

Lapok

Jelenleg nincsen a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. által alapított lap.

Tulajdonosi joggyakorló

Digitális Magyarország Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság.

Cím: 1027 Budapest; Kacsa u. 15-23.
E-mail: info@dmu.gov.hu 

 

Költségvetési szervek

Jelenleg nincs a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. irányítása, felügyelete, ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv.

A hatósági ügyek intézésével kapcsolatos adatok

A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. nem intéz hatósági ügyeket.

Közszolgáltatások

A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. által nyújtott közszolgáltatás: Nemzeti Távközlési Gerinchálózat és ennek részeként  a Központi Rendszer (KR) üzemeltetése

A Központi Rendszer együttesen magában foglalja az elektronikus kormányzati gerinchálózatot, a kormányzati portált, a kormányzati ügyféltájékoztató központot, az ott megjelenő szolgáltatásokat és ügyintézési lehetőségeket, valamint azok fenntartóit és üzemeltetőit, továbbá biztosítja az ügyfelek számára az elektronikus ügyfélkapu létesítésének lehetőségét.

A szervezet nyilvántartásai

Társaságunknál jelenleg nincs ebben a közzétételi egységben releváns információ.

 

Nyilvános kiadványok

A NISZ Zrt. nem jelentet meg nyilvános kiadványokat.

Döntéshozatal, ülések

A NISZ Zrt. esetében nem értelmezhető adatszolgáltatás, mivel a társaság nem testületi szervként működik.

A szervezet döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

A NISZ Zrt. esetében nem értelmezhető adatszolgáltatás, mivel a társaság nem testületi szervként működik.

Pályázatok

Az aktuális pályázatokat megtekintheti itt.

Közérdekű adatok igénylése

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján a NISZ Zrt. kezelésében lévő közérdekű adatok megismerésére iránt bárki igényt nyújthat be.

Közadat felelős: Roskó Éva

Az igény benyújtható:

  • e-mailen a kozadat@nisz.hu címen,
  • levélben az Ügyfélszolgálati Igazgatóságnak címezve, a NISZ Zrt. postacímére (1389 Budapest, Pf.: 133)
  • faxon a +36-1-303-1000 számon
  • telefonon a +36-1-896-1333 számon.


Adatvédelmi tisztviselő neve: dr. Schubert István
Adatvédelmi tisztviselő e-mail címe: schubert.istvan@nisz.hu

 

Az adatszolgáltatás megfelelő teljesítése érdekében javasolt – de nem kötelező – az igényt a NISZ  Zrt. honlapjáról letölthető formanyomtatványon („Igénylőlap a NISZ Zrt. kezelésében lévő közérdekű adat megismerésére vagy újrahasznosítása iránt”) benyújtani. A formanyomtatvány postai, elektronikus úton vagy faxon is beküldhető a NISZ Zrt. részére.

Bővebb információt a "Közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismerésére irányuló igények rendjéről szóló tájékoztató" tartalmaz.

Éves jelentés 2021

Éves jelentés 2022

Éves jelentés 2023

Gazdálkodás

Jegyzett tőke:  5 142 550 000 HUF
Tulajdonos: Magyar Állam

Tulajdonosi joggyakorló: az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet 3. melléklet II. 1. pont alapján a tulajdonosi joggyakorló a Digitális Magyarország Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A Társaság cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-041633
Adószáma: 10585560244
Statisztikai számjele:10585560-6209-114-01
Társadalombiztosítási folyószámla száma: 1188125
Bankszámla száma: Gránit Bank Zrt. 12100011-19022936-00000000
A Társaság törvényességi felügyeletét ellátó szerv: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság

Az Alapító Okirat kelte: 1991. július 1.

A Társaság működésének időtartama: határozatlan

A működés törvényessége, beszámolók

Vizsgálatok, ellenőrzések listája
Jelenleg nincs ilyen adat.

Az Állami Számvevőszék ellenőrzései
Jelenleg nincs ilyen adat.

Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
Jelenleg nincs ilyen adat.

A működés eredményessége, teljesítmény

Működési statisztika

Költségvetések, beszámolók

Éves költségvetések

A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. esetében nem értelmezhető.

Számviteli beszámolók

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben foglalt határidőben, az e-beszamolo.im.gov.hu oldalon teszi közzé.

2008: Éves Beszámoló    Kiegészítő Melléklet

2009: Éves Beszámoló    Kiegészítő Melléklet      Egyéb melléklet

2010: Éves Beszámoló    Kiegészítő Melléklet      Egyéb melléklet       Könyvvizsgálói Jelentés

2011: Éves Beszámoló

2012: Éves Beszámoló    Kiegészítő Melléklet     Könyvvizsgálói Jelentés

2013: Éves Beszámoló    Kiegészítő melléklet     Könyvvizsgálói jelentés

2014: Éves Beszámoló és Könyvvizsgálói Jelentés

2015: Éves beszámoló és Könyvvizsgálói jelentés

2016: Éves beszámoló és Könyvvizsgálói jelentés

2017: Éves beszámoló és Könyvvizsgálói jelentés

2018: Éves beszámoló és Könyvvizsgálói jelentés

A költségvetés végrehajtása

A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. esetében nem értelmezhető.