A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. Általános Szerződési Feltételei

KOF 2022. október 1-től hatályos általános szerződési feltételek


2022. október 28-tól érvényes általános szerződési feltételek

A módosítás célja a NISZ Zrt. részére újonnan kijelölt fordított díjazású rövid hívószámok meghatározása.

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. Általános Szerződési Feltételek 

1. sz. melléklet: Szolgáltatás leírások
2. sz. melléklet: DíjazásFüggelék
3. sz. melléklet: Változás- és új igény kezelése1. függelék Megrendelő2. függelék Megrendelő3. függelék Megrendelő4. függelék Megrendelő5. függelék Megrendelő
4. sz. melléklet: Incidenskezelés
5. sz. melléklet: Definíciók
6. sz. melléklet: Tájékoztatási kötelezettség
7. sz. melléklet: Adatkezelési tájékoztató


Archívum

2022. július 1-től 2022. október 27-ig érvényes általános szerződési feltételek

A módosítás célja a NISZ Zrt. által a Nemzeti Távközlési Gerinchálózaton nyújtott hangforgalmi szolgáltatás hozzáférési szolgáltatás díj csökkentése.

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. Általános Szerződési Feltételek 

1. sz. melléklet: Szolgáltatás leírások
2. sz. melléklet: DíjazásFüggelék
3. sz. melléklet: Változás- és új igény kezelése1. függelék Megrendelő2. függelék Megrendelő3. függelék Megrendelő4. függelék Megrendelő5. függelék Megrendelő
4. sz. melléklet: Incidenskezelés
5. sz. melléklet: Definíciók
6. sz. melléklet: Tájékoztatási kötelezettség
7. sz. melléklet: Adatkezelési tájékoztató

 

2021. szeptember 20-tól 2022. június 30-ig érvényes általános szerződési feltételek

A módosítás elsődleges célja a NISZ Zrt. által a Nemzeti Távközlési Gerinchálózaton nyújtott telekommunikációs szolgáltatási kör bővítése.

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. Általános Szerződési Feltételek 

1. sz. melléklet: Szolgáltatás leírások
2. sz. melléklet: DíjazásFüggelék
3. sz. melléklet: Változás- és új igény kezelése1. függelék Megrendelő2. függelék Megrendelő3. függelék Megrendelő4. függelék Megrendelő5. függelék Megrendelő
4. sz. melléklet: Incidenskezelés
5. sz. melléklet: Definíciók
6. sz. melléklet: Tájékoztatási kötelezettség
7. sz. melléklet: Adatkezelési tájékoztató

 

2020. május 1-től 2021. szeptember 19-ig érvényes általános szerződési feltételek

A módosítás célja a 2019. március 1. napja óta szükségessé vált tartalmak aktualizálása, valamint a szolgáltatásnyújtás során a gyakorlatban többször előforduló a szolgáltatásnyújtást akadályozó esetek kezelése. 

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. Általános Szerződési Feltételek 

1. sz. melléklet: Szolgáltatás leírások
2. sz. melléklet: DíjazásFüggelék
3. sz. melléklet: Változás- és új igény kezelése1. függelék Megrendelő2. függelék Megrendelő3. függelék Megrendelő4. függelék Megrendelő5. függelék Megrendelő
4. sz. melléklet: Incidenskezelés
5. sz. melléklet: Definíciók
6. sz. melléklet: Tájékoztatási kötelezettség
7. sz. melléklet: Adatkezelési tájékoztató

 

2019. március 1-től 2020. április 30-ig érvényes általános szerződési feltételek

A módosítás célja a szolgáltatás megrendelés folyamatának egyszerűsítése, amely a felhasználó intézményekkel kialakult szerződéskötési gyakorlatnak megfelelően készült.

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. Általános Szerződési Feltételek

1. sz. melléklet: Szolgáltatás leírások
2. sz. melléklet: Díjazás , Függelék
3. sz. melléklet: Változáskezelés- és új igény kezelés1. függelék Megrendelő,  2. függelék Megrendelő3. függelék Megrendelő , 4. függelék Megrendelő5. függelék Megrendelő 
4. sz. melléklet: Incidenskezelés
5. sz. melléklet: Definíciók
6. sz. melléklet: Tájékoztatási kötelezettség
7. sz. melléklet: Adatkezelési tájékoztató

 

2018. május 25-től 2019. február 28-ig érvényes általános szerződési feltételek

A változás az ÁSZF 7. számú mellékleteként közzétett adatkezelési tájékoztatót érinti a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelet (GDPR) előírásaival összhangban.

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. Általános Szerződési Feltételek

1. sz. melléklet: Szolgáltatás leírás, szolgáltatási színvonal
2. sz. melléklet: Díjazás
3. sz. melléklet: Változáskezelés
4. sz. melléklet: Incidenskezelés
5. sz. melléklet: Definíciók
6. sz. melléklet: Tájékoztatási kötelezettség
7. sz. melléklet: Adatkezelési tájékoztató

 

2016. július 01-től 2018. május 24-ig érvényes általános szerződési feltételek

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. Általános szerződési feltételek

1. sz. melléklet: Szolgáltatás leírás, szolgáltatási színvonal
2. sz. melléklet: Díjazás
3. sz. melléklet: Változáskezelés
4. sz. melléklet: Incidenskezelés
5. sz. melléklet: Definíciók
6. sz. melléklet: Tájékoztatási kötelezettség
7. sz. melléklet: Adatkezelési tájékoztató
 

2015. július 01-től 2016. június 30-ig érvényes általános szerződési feltételek 

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. Általános szerződési feltételek

1. sz. melléklet: Szolgáltatás leírás, szolgáltatási színvonal
2. sz. melléklet: Díjazás
3. sz. melléklet: Változáskezelés
4. sz. melléklet: Incidenskezelés
5. sz. melléklet: Definíciók
6. sz. melléklet: Tájékoztatási kötelezettség
7. sz. melléklet: Adatkezelési tájékoztató

 

A NISZ Zrt. 2014. január 01-től 2015. június 30-ig érvényes általános szerződési feltételei

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. Általános Szerződési Feltételek