A területi államigazgatási szervek egységes működését támogató rendszerfejlesztések

A projekt neve:

A területi államigazgatási szervek egységes működését támogató rendszerfejlesztések

A projekt kódszáma:

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00045

Kapcsolódó operatív program megnevezése:

Közigazgatás– és Közszolgáltatás- Fejlesztési Operatív Program (KÖFOP) Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP)

A konzorciumban résztvevő partnerek:

Miniszterelnökség
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A projekt célja(i):

A projekt olyan hivatalok és állami szervek közötti kapcsolatban megvalósuló, illetve szervek belső működéséhez tartozó folyamatok elektronizálását támogatja, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az ügyfelek által közvetlenül érzékelhető folyamatok (közigazgatási eljárások, szolgáltatások) elektronikusan támogathatók legyenek. Az elektronikus kapcsolattartás széleskörű bevezethetőségéhez az alapvető infrastruktúra fejlesztések előfeltételét jelentik az egyéb kormányhivatalt érintő informatikai fejlesztések valamint a kapcsolódó infrastrukturális háttér kialakítása, amely az elektronikus ügyintézés kormányhivatalokon belüli általánossá tételéhez elengedhetetlen. A folyamatban lévő hatáskör átcsoportosítások, egyes frekventált ügykörök járási hivatalokba szervezése feltételezi a jelen projekt sikeres végrehajtását, mivel az ügyfelek csak akkor tudnak lakásukhoz közelebb ügyeket intézni, ha ehhez a tervezett alapszolgáltatások biztosításra kerülnek.

A projekt megvalósításának a befejezése:

2023. 11. 30.

A projekt teljes költségvetése:

6 467 814 913 Ft

Támogatás intenzitása:

100 %

A projekt NISZ-re eső költségvetése:

2 821 028 730 Ft

További információ:

E-mail: info@nisz.hu