Földmegfigyelési Információs Rendszer (FIR) földmegfigyelési adatinfrastruktúra és szolgáltatások kialakítása

A projekt neve:

Földmegfigyelési Információs Rendszer (FIR) földmegfigyelési adatinfrastruktúra és szolgáltatások kialakítása

A projekt kódszáma:

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2017-00050

Kapcsolódó operatív program megnevezése:

Közigazgatás– és Közszolgáltatás- Fejlesztési Operatív Program (KÖFOP) Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP)

A konzorciumban résztvevő partnerek:

Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Külgazdasági és Külügyminisztérium

A projekt célja(i):

Magyarország az Európai Unió és az Európai Űrügynökség stratégiai céljainak megfelelően egy magyarországi űrtávérzékelési adatokat kezelő központ kialakítását tűzte ki célul, amely egyrészről biztosítja az egységes kormányzati űrtávérzékelési ernyőképesség kialakítását, másrészről biztosítja a Copernicus program földmegfigyelési adatainak elérését és feldolgozását, valamint a feldolgozott adatokat nemzeti felhasználók felé továbbítását szolgáltatások formájában. A FIR projekt fő célja egy olyan átfogó központi kormányzati képesség kialakítása, amely a közigazgatást, a szakigazgatási rendszereket, a privát szférát, továbbá a teljes magyar társadalmat releváns, részletes, könnyen hozzáférhető és naprakész földmegfigyelési adatokkal látja el.

A cél elérésével olyan földmegfigyelési információs projekt valósul meg, amely egységes és integrált rendszerben, előfeldolgozott, értéknövelt információs tartalommal, központi infrastruktúrával, e-ügyintézési keretek között földmegfigyelési szolgáltatásokat nyújt a közigazgatás, a gazdaság és a társadalom számára.

A projekt megvalósításának a befejezése:

2022.05.31.

A projekt teljes költségvetése:

7 330 000 000 Ft

Támogatás intenzitása:

100%

A projekt NISZ-re eső költségvetése:

231 951 335 Ft

További információ:

E-mail: info@nisz.hu