Integrált Közcélú Víziközmű Adatbázis

A projekt neve:

Integrált Közcélú Víziközmű Adatbázis

A projekt kódszáma:

KÖFOP-2.3.6-VEKOP-16-2017-00002

Kapcsolódó operatív program megnevezése:

Közigazgatás– és Közszolgáltatás- Fejlesztési Operatív Program (KÖFOP) Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP)

A konzorciumban résztvevő partnerek:

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A projekt célja(i):

A projekt célja, hogy megvalósításával létrejöjjön egy olyan komplex, integrált működtetési és informatikai rendszer, amely a víziközmű-szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódóan felhasználja a víziközmű-szolgáltatók, az ellátásért felelősök, valamint a víziközmű-szolgáltatás felügyeletét ellátó szervezet érdekkörében keletkezett adatokat, információkat. Ezáltal egy olyan egységes, modern, stabil és a szakmai feladatok ellátását segítő adatbázis jön létre, amely képes kapcsolódni a már meglévő és folyamatban lévő fejlesztések során kialakított adatbázisokhoz, ugyanakkor olyan új adatok kezelését is megvalósítja, amelyek mára nélkülözhetetlenek a víziközmű-szolgáltatás területén hatósági feladatokat ellátó, valamint díj-megállapítási jogkört gyakorló, illetve egyéb ágazati feladatot teljesítő szervek számára.

A projekt megvalósításának a befejezése:

2023. 06. 30.

A projekt teljes költségvetése:

5 907 505 000 Ft (ebből a szerződött támogatás összege: 4 593 055 000 Ft)

Támogatás intenzitása:

100 %

További információ:

E-mail: info@nisz.hu
Web: http://www.nfp.hu/ikva/