Intézmények hálózati hozzáféréseinek, kapcsolatainak fejlesztése

A projekt neve:

Intézmények hálózati hozzáféréseinek, kapcsolatainak fejlesztése

A projekt kódszáma:

GINOP-3.4.2-VEKOP-15-2016-00001

Kapcsolódó operatív program megnevezése:

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP), Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP)

A konzorciumban résztvevő partnerek:

MVM Net Távközlési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség

A projekt célja(i):

A projekt célja minden Nemzeti Távközlési Gerinchálózatba kötött végpont tekintetében minimálisan 30 Mbps szimmetrikus sávszélesség elérése és több mint 3300 új intézményi végpont bekötése (a GINOP-3.4.5 projekttel együtt) mely indikátorként fogalmazódik meg 2023-ig. A GINOP-3.4.2 projektben rendelkezésre álló forrásból előzetes tervezések és kalkulációk alapján 1450 új intézményi végpont kiépítése valósítható meg a 2023-ig vállalt indikátor értékből. Az intézményi bekötések érdekében megvalósítandó fejlesztések létező állami tulajdonok hasznosításával, új elérési szakaszok állami tulajdonban építésével, a szükséges aktív eszközökkel (CPE), valamint hosszú távú, beruházásként elszámolható szál, illetve alépítmény bérleti konstrukciókkal számolnak. A kormányzati célú hálózatok fejlesztése egységes megközelítést igényel. A gerinchálózat és az elérési hálózatok fejlesztésének összehangolása nélkül a kitűzött célok nem érhetőek el. A fejlesztés megvalósulása a tervek szerint egy nagyobb homogenitású és ezáltal – végpontra vetítve - alacsonyabb üzemeltetési költséggel működő hálózatot eredményez.

A projekt megvalósításának kezdete:

2016. 12. 01.

A projekt megvalósításának a befejezése:

2023. 08. 31.

A projekt teljes költségvetése:

2 857 100 000 Ft

Támogatás intenzitása:

100 %

A projekt NISZ-re eső költségvetése:

362 129 018 Ft

További információ:

E-mail: info@nisz.hu