Országos Támogatás-ellenőrzési Rendszer - OTR

A projekt neve:

Országos Támogatás-ellenőrzési Rendszer - OTR

A projekt kódszáma:

EKOP-1.2.11-2013-2013-0001

Kapcsolódó operatív program megnevezése:

Elektronikus Közigazgatási Operatív Program

A konzorciumban résztvevő partnerek:

Magyar Államkincstár, KINCSINFO Kincstári Informatikai Nonprofit Kft., NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., Új Világ NSZKft.

A projekt célja(i):

Az OTR projekt alapvető célja egy olyan egységes, valamennyi hazai és EU-s támogatási forrást nyilvántartó rendszer kiépítése, amely a magyar kormányzati ellenőrző és döntéshozó szervek számára a támogatási források teljes körének átlátható, biztonságos és folyamatos nyomon követését támogatja. Ezen felül egységes támogatás nyilvántartási funkciójával az átfedések – támogatáshalmozódás- kellő időben történő kiszűréséhez információ szolgáltatása, és a csekély összegű támogatások jogszabályban meghatározott keretének figyelésére vonatkozó funkció kifejlesztése is cél.

A projekt eredményei:

Az OTR rendszer kifejlesztésének eredményeként:

 • Általános és közszolgáltatási csekély összegű (de minimális) támogatások keretfigyelésére, együttes és típusonkénti nyilvántartására képes alkalmazás kerül kialakításra
 • A különleges támogatási formákat is kezelő rendszerrel a támogatáshalmozódás ellenőrzési funkció teljes körűvé tétele
 • A tárolt adatok segítségével kialakításra kerül egy „pozitív ügyfél lista” és ezzel együtt ügyfélminősítés lehetősége is
 • Elektronikus web-es elérés és egységes kommunikációs portál jön létre
 • Sztenderd interfész formátumtámogatás kerül kialakításra, ezáltal gyorsabb és rugalmasabb kétirányú adatszolgáltatás és adatfeldolgozás válik lehetővé
 • A Kincstár jogszabályban meghatározott feladatait teljes körűen és hatékonyabban képes ellátni
 • A pályázati döntésekhez, szerződéskötésekhez és kifizetésekhez gyorsabb, a lebonyolításhoz, ellenőrzéshez a jogszabályoknak mindenben megfelelő információ átadás valósul meg
 • Az Európai Uniós adatszolgáltatási kötelezettség hatékonyabban teljesül
 • A Nemzeti Adó és Vámhivatal (NAV) adatkapcsolat technológiája megújul
 • A projektben nevesítetten a Támogatásokat Vizsgáló Iroda (TVI) és az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) támogatási konstrukciókkal kapcsolatos, vonatkozó jogszabályokban előírt munkájának elektronikus felülettel történő támogatása révén a szervezetek munkája gyorsabbá, hatékonyabbá és biztonságosabbá válik
 • A folyamatosan aktualizált adatok lehetőséget biztosítanak a naprakész támogatói előirányzati keretek nyilvántartására

A projekt megvalósításának kezdete:

2013.07.01.

A projekt megvalósításának a befejezése:

2015.12.15.

A projekt teljes költségvetése:

612 680 000 Ft

A projekt NISZ-re eső költségvetése:

50 000 000 Ft

További információ:

Nemzeti Infokommunikációs Stratégia 2014-2020

E-mail: info@nisz.hu