Az Elektronikus levéltár megvalósítása Magyarországon

Az Elektronikus levéltár megvalósítása Magyarországon

Megkezdődhet Magyarországon az Elektronikus levéltár gyakorlati megvalósítása, miután a projektet irányító Konzorcium megkötötte a generálszállítói szerződést a T-Systems Magyarország Zrt-vel. A magyarországi Elektronikus Levéltár az Európában legelterjedtebb szoftvermegoldások adaptálását tűzte ki célul - olyan európai országok megoldásait veszi át, mint pl. az Egyesült Királyság, Németország, Hollandia, Svájc és Ausztria. A magyar rendszer felépítésének fontosabb lépéseit ismertették kedden Budapest Főváros Levéltárában a Konzorcium tagjai, a Magyar Nemzeti Levéltár, Budapest Főváros Levéltára és a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. munkatársai. Az Elektronikus levéltár célja, hogy lehetőséget biztosítson nagy mennyiségű elektronikus iratanyag pontos, naprakész nyilvántartására, feldolgozására, közzétételére és tartós megőrzésére.

Jelenleg több európai országban zajlanak e-levéltári projektek, ezekhez a törekvésekhez csatlakozott Magyarország is. „Ma, amikor minden irat elektronikusan keletkezik, az adatok bonyolult hálózati struktúrák mentén válnak információvá, így eddigi tudásunk elégtelenné vált. A digitális információ korában, releváns memóriaintézménnyé formáljuk a levéltárakat. Ehhez mindenekelőtt hatékonyabb együttműködést kell kialakítanunk az elektronikus közigazgatásért felelős, kormányzati szervekkel és egyenrangú partnereivé kell válnunk azoknak az iratképzőknek, akik meghatározóan elektronikusan hoznak létre iratot.” - mondta el dr. Mikó Zsuzsanna, a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatója.

Az információs és kommunikációs technológiák elterjedésével átalakult a levéltárak társadalmi szerepe is. A levéltárak hagyományos szerepükben biztosították a több száz éves iratok hiteles fennmaradását és a hozzájuk kapcsolódó elévülhetetlen jogokat. A XXI. században már garantálják a kormányzat döntéseinek átláthatóságát is, így a levéltárak a demokrácia fontos intézményeivé váltak. Az Elektronikus levéltárban mind az iratokat létrehozók, a közfeladatot ellátó szervek tagjai és a kutatók is online hozzáférnek majd az őket érdeklő dokumentumokhoz. Az Elektronikus levéltár megvalósítását irányító Konzorcium tagjai a magyar projekt ismertetése mellett beszámoltak a jól működő európai levéltári rendszerek előnyeiről és a legújabb digitális rendszerek kihívásairól.

A Konzorcium 2008 óta dolgozik az Elektronikus levéltár megvalósításán. A 2013-ban megvalósuló projekt költségvetése, 2,9 milliárd forint, ami teljes egészében Európai Uniós támogatás. A projekt 2012 októberében egy fontos mérföldkőhöz érkezett: a generálszállítói eljárás harmadik nekifutásra révbe ért, a Konzorcium a T-Systems Magyarország Zrt-vel kötött szerződést. A szerződés aláírásával Magyarországon is megkezdődhet az Elektronikus levéltár gyakorlati megvalósítása. A T-Systems Magyarország által szállított hardver-megoldás a legnagyobb biztonságú katasztrófatűrő rendszer; a levéltári rendszer fokozott védelmét a legkorszerűbb megoldások garantálják, így nem tűnhet el egyetlen dokumentum sem.

További információk:

Sidló Noémi, tel: +36 30 256 8701, e-mail: sidlo.noemi@nisz.hu