Bevezető illusztráló kép

Bevezető

A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. széles szolgáltatásportfólióval rendelkezik. Társaságunk egyre növekvő ügyfélköre számára hálózatüzemeltetési, illetve informatikai rendszer üzemeltetési szolgáltatásokat nyújt, mely utóbbi tevékenység keretében szakembereink központi- és végponti infrastruktúra üzemeltetéshez, illetve alkalmazásüzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat is ellátnak. Mindemellett teljeskörűen biztosítjuk az állampolgárok, a vállalkozások és a közszféra számára az elektronikus ügyintézéshez szükséges szolgáltatásokat, amelyek hiányában kizárólag papíralapú, illetve személyes ügyintézésre nyílna lehetőség.
 
Felhőszolgáltatások illusztráló kép

Felhőszolgáltatások

Jelen termékcsoportba tartozó szolgáltatások keretében biztosítjuk géptermeinkben az ügyfeleink központi kiszolgáló informatikai eszközeinek biztonságos elhelyezését és üzemeltetését, valamint az ezeken az erőforrásokon kialakított felhő szolgáltatások igénybevételét. A szolgáltatásportfólió a fizikai szerver üzemeltetéstől kezdve egészen a szoftver, mint szolgáltatás (Software as a Service – SaaS) szintig lefedi az adatközponti és felhő szolgáltatásokat.

E-közigazgatási szolgáltatások illusztráló kép

E-közigazgatási szolgáltatások

Az e-közigazgatási szolgáltatások, mint építőelemek segítségével a papír alapú, vagy személyes ügyintézési folyamatokat gyorsabban, költséghatékonyabban és ügyfélorientáltan lehet elektronizálni. A szolgáltatások segítséget adnak az elektronikus ügyintézés korszerű kiépítéséhez az eljárásokat lefolytató, elsősorban közfeladatot ellátó szervek részére. A szolgáltatások egységes felületeket nyújtanak az e ügyintézést igénybe vevő ügyfelek (természetes és nem természetes személyek) számára.

Informatikai szolgáltatások illusztráló kép

Informatikai szolgáltatások

Cégünk stratégiai céljai között első helyen a kormányzati informatikai szolgáltatások magas szintű működtetése áll. A szolgáltatások színvonalának folyamatos fejlesztése mellett, a vállalat fontos célkitűzése, hogy elősegítse a kormányzatban dolgozó végfelhasználók hozzáférését a modern informatikai megoldásokhoz, ezáltal hozzájárulva hazánk versenyképességének növeléséhez.

Telekommunikációs szolgáltatások I. illusztráló kép

Telekommunikációs szolgáltatások I.

Adatforgalmi szolgáltatások

A Társaságunk által üzemeltetett Nemzeti Távközlési Gerinchálózat erőforrásait igénybe véve zárt, virtuális magánhálózatot alakítottunk ki, melyen adatforgalom továbbítható. A csatlakozó intézmények részére biztosítjuk a központi tűzfalrendszerünk segítségével az internet és a távoli asztal elérést, valamint az ehhez kapcsolódó szolgáltatásokat.

Telekommunikációs szolgáltatások II. illusztráló kép

Telekommunikációs szolgáltatások II.

Hang szolgáltatások

A Nemzeti Távközlési Gerinchálózat zárt rendszerén keresztül vállalatunk biztosítja az intézmények részére a belföldi és nemzetközi végpontok közötti hangforgalmat analóg és digitális alközpontokon keresztül. Ügyfeleink számára Contact Center szolgáltatást és mobilkommunikációs eszközöket is biztosítunk.

A helyhez kötött hívásvégződtetés szolgáltatást, - a saját hálózatunkból indított, és ott fogadott hívások összekapcsolását egyéb belföldi és nemzetközi szolgáltatók hálózatával- hívásvégződtetési és tranzit partnerünk összekapcsolási pontján keresztül valósítjuk meg. Összekapcsolást végző partnerünk jelenleg a Magyar Telekom. A NISZ Zrt. 2024. január 1-től 0,2687 Ft/perc hívásvégződtetési díjat alkalmaz helyhez kötött telefonhálózatában történő hívásvégződtetés esetén.

Üzemviteli és egyéb szolgáltatások illusztráló kép

Üzemviteli és egyéb szolgáltatások

A NISZ Zrt.-nek számos olyan szolgáltatása is van, amelyek nem sorolhatók be az adatközponti, az informatikai, a telekommunikációs vagy éppen az e-közigazgatási szolgáltatások közé. Mivel ezek a szolgáltatások is szükségesek ahhoz, hogy akár az intézményi ügyfélkör számára, akár az állampolgárok felé biztosítani tudjuk a kötelezettségeik teljesítéséhez vagy éppen a feladatvégzésükhöz nélkülözhetetlen feltételeket, így ezeket külön termékcsoportba soroltuk.

Mobilalkalmazások illusztráló kép

Mobilalkalmazások

Egyre több tevékenység költözik át a mobil eszközökre. Ennek a trendnek megfelelően a NISZ Zrt. célul tűzte ki a mobil élethelyzetben használható információs és ügyintézési alkalmazások létrehozását. A fejlesztések során olyan alkalmazásokat fejlesztünk, amelyek modernizálják és mobilizálják a közigazgatási folyamatokat.

Kiberbiztonsági szolgáltatások illusztráló kép

Kiberbiztonsági szolgáltatások

Cégünk a Kiberbiztonsági szolgáltatásaival a jogszabályi és tulajdonosi elvárásoknak megfelelve hatékony támogatást nyújt az informatikai rendszerek biztonságos működtetéséhez.

Célunk a kibertérből vagy belülről érkező informatikai biztonsági incidensek megelőzése, a korai figyelmeztetés, valamint a biztonsági incidensek észlelése, reagálás, kezelése, szükség esetén az NBSZ NKI bevonásával.