Földmegfigyelési Információs Rendszer (FIR) földmegfigyelési adatinfrastruktúra és szolgáltatások kialakítása

A projekt neve 

Földmegfigyelési Információs Rendszer (FIR) földmegfigyelési adatinfrastruktúra és szolgáltatások kialakítása

A projekt kódszáma 

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2017-00050

Kapcsolódó operatív program megnevezése 

Közigazgatás– és Közszolgáltatás- Fejlesztési Operatív Program (KÖFOP)
Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP)

Kedvezményezett neve, a projektkonzorcium vezetője 

Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség

A konzorciumban résztvevő további kedvezményezettek, partnerek 

Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Külgazdasági és Külügyminisztérium

A projekt célja(i) 

Magyarország az Európai Unió és az Európai Űrügynökség stratégiai céljainak megfelelően egy magyarországi űrtávérzékelési adatokat kezelő központ kialakítását tűzte ki célul, amely egyrészről biztosítja az egységes kormányzati űrtávérzékelési ernyőképesség kialakítását, másrészről biztosítja a Copernicus program földmegfigyelési adatainak elérését és feldolgozását, valamint a feldolgozott adatokat nemzeti felhasználók felé továbbítását szolgáltatások formájában. A FIR projekt fő célja egy olyan átfogó központi kormányzati képesség kialakítása, amely a közigazgatást, a szakigazgatási rendszereket, a privát szférát, továbbá a teljes magyar társadalmat releváns, részletes, könnyen hozzáférhető és naprakész földmegfigyelési adatokkal látja el.

A cél elérésével olyan földmegfigyelési információs projekt valósul meg, amely egységes és integrált rendszerben, előfeldolgozott, értéknövelt információs tartalommal, központi infrastruktúrával, e-ügyintézési keretek között földmegfigyelési szolgáltatásokat nyújt a közigazgatás, a gazdaság és a társadalom számára.

A projekt megvalósításának befejezése 

2022.05.31.

A projekt teljes költségvetése 

7 330 000 000 Ft

Támogatási intenzitása 
100%
A projekt NISZ-re eső költségvetése (amennyiben a NISZ nem konzorciumvezető) 

231 951 335 Ft

Kapcsolódó beszerzési eljárások 
További információ 

E-mail: info@nisz.hu