Integrált Közcélú Víziközmű Adatbázis

A projekt neve 

Integrált Közcélú Víziközmű Adatbázis

A projekt kódszáma 

KÖFOP-2.3.6-VEKOP-16-2017-00002

Kapcsolódó operatív program megnevezése 

Közigazgatás– és Közszolgáltatás- Fejlesztési Operatív Program (KÖFOP)
Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP)

Kedvezményezett neve, a projektkonzorcium vezetője 

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A konzorciumban résztvevő további kedvezményezettek, partnerek 

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A projekt célja(i) 

A projekt célja, hogy megvalósításával létrejöjjön egy olyan komplex, integrált működtetési és informatikai rendszer, amely a víziközmű-szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódóan felhasználja a víziközmű-szolgáltatók, az ellátásért felelősök, valamint a víziközmű-szolgáltatás felügyeletét ellátó szervezet érdekkörében keletkezett adatokat, információkat. Ezáltal egy olyan egységes, modern, stabil és a szakmai feladatok ellátását segítő adatbázis jön létre, amely képes kapcsolódni a már meglévő és folyamatban lévő fejlesztések során kialakított adatbázisokhoz, ugyanakkor olyan új adatok kezelését is megvalósítja, amelyek mára nélkülözhetetlenek a víziközmű-szolgáltatás területén hatósági feladatokat ellátó, valamint díj-megállapítási jogkört gyakorló, illetve egyéb ágazati feladatot teljesítő szervek számára.

A projekt megvalósításának befejezése 

2023. 06. 30. 

A projekt teljes költségvetése 

5 907 505 000 Ft (ebből a szerződött támogatás összege: 4 593 055 000 Ft)

Támogatási intenzitása 
100 %
Kapcsolódó beszerzési eljárások 
További információ