NISZ-TKASZ – tárolt kulcsos elektronikus aláírás és elektronikus bélyegző elhelyezés szolgáltatás

A 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 4. §-a több, az elektronikus dokumentumok hitelesítésére irányuló, a Kormány által kötelezően biztosított szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatást (továbbiakban: SZEÜSZ) és központi elektronikus ügyintézési szolgáltatást (továbbiakban: KEÜSZ) határoz meg. A Szolgáltató a tárolt kulcsos elektronikus aláírás és elektronikus bélyegző elhelyezés szolgáltatást azon SZEÜSZ/KEÜSZ-ökhöz kapcsolódóan nyújtja, melyeknél az elektronikus aláírások és bélyegzők létrehozásához szükséges kriptográfiai műveletek elvégzése bizalmi szolgáltatásban tárolt magánkulcsok felhasználásával is történhet:

  • h) központi dokumentumhitelesítési ügynök (továbbiakban: KDÜ);
  • k) a kormányzati elektronikus aláírás és aláírás-ellenőrzési szolgáltatás Kormányzati Elektronikus Aláíró és Aláírás-ellenőrzési WEB-szolgáltatás részszolgáltatása (továbbiakban: KEASZ-KEAESZ WS). A Szolgáltató a NISZ-TKASZ szolgáltatást nem minősített bizalmi szolgáltatásként valósítja meg, és nyújtja az ezen SZEÜSZ/KEÜSZ-öket igénybevevő, a Szolgáltatóval szerződéses viszonyban levő Előfizetők számára.

A Szolgáltató a NISZ-TKASZ szolgáltatást nem minősített bizalmi szolgáltatásként valósítja meg, és nyújtja az ezen SZEÜSZ/KEÜSZ-öket igénybevevő, a Szolgáltatóval szerződéses viszonyban levő Előfizetők számára.

A Szolgáltatás felhasználásával minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírás/bélyegző hozható létre, minősített elektronikus aláírás/bélyegző nem hozható létre.

A Szolgáltató a Szolgáltatásban az elektronikus aláírás/bélyegző létrehozásához használt adatokat (magánkulcsokat) az erre a célra szolgáló, elkülönített HSM komponensben tárolja. A Szolgáltatást az Előfizető gépi interfészen keresztül veheti igénybe. A Szolgáltatás igénybevétele során a Felhasználó (Aláíró vagy Bélyegző Létrehozó) a hozzá rendelt magánkulcsát távolról tudja aktiválni, így a Szakrendszeren keresztül képes a digitális aláírási művelet végrehajtására, a magánkulcshoz kapcsolódó minősített tanúsítvány felhasználásával.

Szolgáltató a jelen szolgáltatási szabályzat alapján nyújtott Szolgáltatást a Bizalmi Felügyeletnek 2020.07.31. napján jelentette be. A Bizalmi Felügyelet erre vonatkozó nyilvántartásának elérhetősége: http://webpub-ext.nmhh.hu/esign2016/index.jsp

DÍJAZÁS

A Szolgáltató a NISZ-TKASZ – tárolt kulcsoselektronikus aláírás és elektronikus bélyegző elhelyezés szolgáltatást az E-ügyintézési tv. 1. § 17. pont a)–i), valamint k) alpontja szerinti elektronikus ügyintézést biztosító szerveknek, továbbá az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 45/2016. (XII.19.) Korm. rendelet 68/A. § (2) bekezdés a)-b) pontja szerinti szervezeteknek díjmentesen biztosítja.

A szolgáltatáshoz kapcsolódó dokumentumok elérhetők a https://szeusz.gov.hu címen.