Határidőre elkészült Magyarország új fejlesztéspolitikai információs rendszere

Határidőre elkészült Magyarország új fejlesztéspolitikai információs rendszere

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) által vezetett, „A Fejlesztéspolitika Egységes Informatikai Támogatása Magyarországon – FAIR”  elnevezésű projekt résztvevői (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, KIFÜ, NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.) idén februárban jelentették be, hogy megvalósítási szakaszába érkezett a FAIR projekt. A FAIR segítségével jobban összehangolható az Uniós és a hazai fejlesztéspolitikai források kezelése és a kommunikáció internetes alapokra helyezésével gyorsul a pályáztatási eljárás is. A FAIR és a hozzá kapcsolódó NPR korszerű eszközökkel és IT-szolgáltatásokkal segítik a pályázókat, általuk célzottabbá válik a források kihelyezése, egyúttal a rendszer működési költségei is csökkennek.
 

A projekt részletei
 

A projekt részeként két önálló, specializált rendszer jött létre, ezek a FAIR és az NPR. A FAIR (Fejlesztéspolitikai Adatbázis és Információs Rendszer) segítségével átláthatóvá és tervezhetővé válik a teljes hazai pályázati rendszer, illetve a támogatási programoknál és a támogatott projekteknél ellenőrizhető lesz a kifizetések gyorsasága, a kitűzött célok elérése valamint a szabályos és hatékony végrehajtás.
Az NPR (Nemzeti Pályázatkezelő Rendszer) a pályázatkezelés ügyviteli és monitoring rendszere, ami a pályázók (ügyfelek) és az őket kiszolgáló intézményi dolgozók munkáját könnyíti meg automatizált irodai funkciókkal, internetes ügyvitellel és kommunikációval.
A FAIR és az NPR egyfajta hungarikumnak tekinthetőek, hiszen teljes mértékben magyar fejlesztésként készültek el és más Uniós tagországokban jelenleg nincsenek hasonló elven működő rendszerek.
 

Kik használják az új rendszereket?
A FAIR és az NPR felhasználói a Miniszterelnökség, és a szaktárcák, valamit maguk a pályázók lesznek. A rendszerrel a hazai és uniós támogatási konstrukció válik tervezhetőbbé, könnyebben felügyelhetővé és áttekinthetőbbé. A FAIR-en keresztül ellenőrizhető a végrehajtó szervek munkavégzése is, ez alapot adhat a teljesítmény méréséhez és a teljesítményalapú finanszírozáshoz. A projektek ellenőrzésekor egy felületen kérdezhetők le a kitűzött célok, a végrehajtási indikátorok, az elköltendő források, az irányító és végrehajtó szervezetek.
 

NPR: könnyítés a pályázóknak
A pályázók szempontjából talán az egyik legfontosabb újítást az egyablakos ügyintézés jelenti: a pályázati források közt egységes felületen kereshetnek. A papír alapú pályázati kommunikációt az online platform váltja fel, ezzel is gyorsul a pályáztatás. A FAIR-ben a nyilvánosság tájékoztatására elérhető lesz többek között a támogatott projektek listája és az eredményességi statisztikák is. A hatékonyság növelésének érdekében a FAIR rendszer több közhiteles nyilvántartáshoz kapcsolódik, így bizonyos dokumentációkat a pályázóknak nem kell majd egyénileg beszerezniük, azt a rendszer maga elvégzi.
A Nemzeti Pályázatkezelő Rendszer (NPR) új felületen új szolgáltatásokat kínál a pályázóknak: személyre szabott kezelőfelület, online kommunikáció minden, a pályázatokkal kapcsolatos ügyben, feladat-nyilvántartás, határidőkre figyelmeztető értesítők. A dokumentumok elektronikus dokumentumtárba kerülnek, ami újabb lépést jelent a papírmentes iroda felé. Fontos tulajdonsága még az NPR-nek, hogy modul-szerű működése révén gyorsan integrálhatók lesznek az új eljárásrendek.