Megjelent a GSM-R rendszer hitelesítésére kiírt pályázat

Megjelent a GSM-R rendszer hitelesítésére kiírt pályázat

A GSM-R projekt első fázisának célja, hogy 935 km hosszon megteremtse a nemzetközi vasúti forgalom átjárhatóságát, valamint növelje a vasúti közlekedés biztonságát és hatékonyságát. A Kormány 2012. novemberi döntésében a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t (NISZ Zrt.) jelölte ki a GSM-R projekt megvalósítójának. A döntés alapján a NISZ Zrt. hatáskörébe tartozik a tervezésre, a kiépítésre és az implementációra vonatkozó közbeszerzési eljárások lebonyolítása.

A NISZ Zrt. 2013. július 02-án, az uniós közbeszerzési hirdetmények oldalán (TED) közzétette a projekt „EK-Hitelesítési eljárás lefolytatása” tárgyú, nyílt közbeszerzési eljárásról szóló hirdetményét, amelynek beadási határideje augusztus 15.

Az „EK-hitelesítési eljárás lefolytatása (Bejelentett Szervezet) feladatainak ellátása” tárgyú nyílt közbeszerzési tender keretében a nyertes pályázójának – mint független értékelő és hitelesítő szervezetnek - a GSM-R projekt megvalósítása során a vasúti ellenőrző-irányító és jelző alrendszerek EK-hitelesítési eljárását kell teljes körűen elvégeznie. Az EK-hitelesítés az az eljárás, amely során a Bejelentett Szervezet ellenőrzi és tanúsítja, hogy egy alrendszer egyrészt megfelel-e az Európai Közösségi irányelvekben foglaltaknak, másrészt megfelel-e a Szerződésből eredő egyéb rendelkezéseknek, szabványos, átjárható és üzembe helyezhető.

A megbízás során a tender nyertese az ellenőrzési és tanúsítási folyamatának végén hitelesíti az elkészült GSM-R hálózatot, ami garantálja, hogy a megépült hálózat szabványos és problémamentesen összekapcsolható más GSM-R rendszerekkel.