Hatékonyabb kommunikáció Magyarország legforgalmasabb vasútvonalain - Sikeresen befejeződött a magyarországi GSM-R hálózat kiépítésének első fázisa

Hatékonyabb kommunikáció Magyarország legforgalmasabb vasútvonalain - Sikeresen befejeződött a magyarországi GSM-R hálózat kiépítésének első fázisa

Csatlakozva az Egységes Európai Vasúti Közlekedésirányítási Rendszerhez (ERTMS), Magyarország legforgalmasabb vasútvonalain is kiépül a GSM-R hálózat, melynek célja, hogy korszerűsítse a magyar vasútirányítási kommunikációs rendszereket. A NISZ Zrt. irányításával megvalósuló projekt első fázisa befejeződött, melynek köszönhetően megvalósul a biztosítóberendezések és a vasúti járművek közötti folyamatos adatkommunikáció, ami jelentősen növeli a rendszer megbízhatóságát és teljesen új lehetőségeket teremt a vasúti forgalom irányítására. Mindez végső soron az utasok és az áruszállítók kényelmét szolgálja a jobb informáltság és a menetidők csökkenése révén. A korszerű technológiát és a legmodernebb eszközöket felvonultató, egységes GSM-R rendszer jelenleg mintegy 1000 km hosszú vasútvonal mentén biztosít professzionális mobil kommunikációs összeköttetést.

Az Európai Unió a vasúti közlekedési rendszerek egységesítése és országok közötti átjárhatóságának megteremtése, valamint a személy- és teherszállítás hatékonyabbá és versenyképesebbé tétele érdekében döntött az európai nemzetközi vasúti folyosókon az Egységes Európai Vasúti Közlekedésirányítási Rendszer (ERTMS) bevezetéséről.

A már több uniós tagállamban működő GSM-R kommunikációs rendszerhez csatlakozó magyarországi GSM-R hálózat folyamatosan kiváltja a heterogén és egyre nehezebben üzemeltethető analóg vasúti rádiós rendszereket, így kiépítése komoly és előremutató változásokat hoz a magyarországi vasúti közlekedésben. A projekt első fázisának megvalósulásával a Magyarországon áthaladó két nagy nemzetközi vasúti folyosó (É-D Hamburg-Bécs-Budapest-Athén, DNY: Lyon-Trieszt-Ljubljana-Budapest) kommunikációs rendszere válik egységessé és átjárhatóvá. Mindez egyben azt is jelenti, hogy bármely ország vasúti szerelvénye úgy tud közlekedni a tagországok vasúti folyosóin, hogy útját nem akadályozza a kommunikációs rendszerek különbözősége.

Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projekt kedvezményezettjeként a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. a legforgalmasabb vasúti folyosókon, így például a budapesti agglomeráció számos vonalán, illetve a Budapest–Székesfehérvár, a Budapest–Hegyeshalom, a Győr–Zalaegerszeg–Bajánsenye, a Budapest–Szolnok–Püspökladány, a Szolnok–Lökösháza, valamint a Sopron–Szentgotthárd vonalak mentén építette ki a szolgáltatást. A beruházás első fázisának sikeréhez a vasúttársaságok aktív közreműködése is hozzájárult. A kiépített rendszer a magyar állam tulajdona, üzemeltetését a MÁV és a GySEV végzi.

GSM-R + ETCS = ERTMS

A GSM-R (Global System for Mobile Communications – Railway) rendszeren egyszerre bonyolítható le a biztosítóberendezések és a vasúti járművek közötti adatkommunikáció, valamint a vasúti személyzet hangbeszélgetései. A GSM-R hálózatok közötti roaming szolgáltatás részeként a szerelvényeken használt berendezések a határokon automatikusan állnak át a másik ország rendszerére. Az Egységes Európai Vasúti Közlekedésirányítási Rendszer (ERTMS) a GSM-R rendszerből és az Egységes Európai Vonatbefolyásoló Rendszerből (ETCS) áll.


A projekt eddig megvalósult szakaszában Magyarországon két GSM-R központ működik geo-redundáns elrendezésben, azaz földrajzilag egymástól eltérő helyszínen, külön hálózaton, így bármilyen üzemzavar, vagy természeti katasztrófa esetén megoldható az üzemfolytonosság biztosítása. A két központ több mint 150 kültéri és 30 beltéri bázisállomással kapcsolódik egymáshoz szintén redundáns módon, és fedi le a mintegy 1000 km hosszú vasútvonalat és valamennyi állomást. A vasútüzem támogatására egy új diszpécser rendszer épült ki mintegy 210 irányítói és állomási terminállal. A helyszínek korszerű összeköttetéséhez közel 1100 km hosszan optikai hálózat létesült, nagyrészt alépítményben. Az optikai hálózaton nagy kapacitású IP/MPLS átviteli hálózatot alakítottak ki, mely nem csak a GSM-R hálózat forgalmát, hanem a vasúttársaságok egyéb, forgalomirányításhoz kapcsolódó kommunikációját is képes kiszolgálni.

A projekt keretében a teljes hálózat központi felügyeletére létrehozott üzemeltetést támogató rendszer (OSS) tervezése és üzembehelyezése, valamit az üzemeltetéshez szükséges műszerek beszerzése is megvalósult. Emellett minden központi elem (infrastruktúra és technológia) méretezésénél kiemelt szempont volt, hogy ezek kapacitása elegendő legyen a GSM-R rendszer további kiterjesztéséhez (II. fázis).

A GSM-R rendszer szállítását és a rendszer integrálását a Kontron Transportation Hungary Kft. (korábbi nevén: Kapsch CarrierCom Kft.) és az MVM OVIT Országos Villamostávvezeték Zrt. alkotta konzorcium végezte a NISZ Zrt. közbeszerzési eljárása nyerteseként, a Széchenyi 2020 program keretében az IKOP-2.1.0-15-2016-00003 azonosítójelű, és „GSM-R rendszer beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások” nevű, az Európai Unió Kohéziós Alapjából vissza nem térítendő támogatás formájában finanszírozott projektben. A fejlesztés 2020 februárjában sikeresen lezárult, és az eredeti szerződéses áron valósult meg.

A hálózat kiemelt rendelkezésre állását és megbízhatóságát a kijelölt tanúsító szervezetek az elmúlt években többször is vizsgálták és mindannyiszor megfelelőnek találták. A NISZ Zrt. fejlesztésével és annak jövőbeni kiterjesztésével biztonságosabbá és hatékonyabbá válik a hazai vasúti közlekedés és várhatóan csökken a vonatok menetideje, mely közvetve, de nagymértékben hozzájárul az áruszállítók és az utasok elégedettségének növeléséhez. Az eddig kiépült és bizonyítottan megbízhatóan működő GSM-R rendszer segítségével Magyarország jelentős lépést tett abba az irányba, hogy a hazai vasúti távközlési- és informatikai infrastruktúra korszerűbbé váljon és mindenben megfeleljen az EU által előírt követelményeknek.