KÉR - Az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer érkeztető rendszere

Szolgáltatás neve  
KÉR - Az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer érkeztető rendszere
Szolgáltatás leírása 

A szolgáltatást a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. § 5a. pont a) alpontja, valamint az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer fejezetben foglaltak szerint nyújtja.

Ennek keretében végzi a postai úton érkező, papíralapú küldemények átvételét, biztonsági átvilágítását, felbontását, érkeztető azonosítóval történő ellátását, a jogszabályban foglalt kivételeket képező küldemények leválogatását és a címzett szervhez történő eljuttatását, a kivételi körbe nem tartozó küldemények hiteles elektronikus irattá történő átalakítását, érkeztető nyilvántartásba való bevezetését, a címzett részére elektronikus úton történő megküldését, átmeneti irattárazását.

Díjazás 

A Szolgáltató a szolgáltatást a 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. mellékletében felsorolt szerveknek díjmentesen biztosítja, kivéve, azt a szolgáltatás részt, ahol erről jogszabály másként rendelkezik (pl. irattárazott anyagok önköltséges elszállítása).