A támogatáskezelés menedzsment feltételeinek biztosítása, színvonalának megőrzése az operatív programokat végrehajtók informatikai és infokommunikációs ellátásánál

A projekt neve 

A támogatáskezelés menedzsment feltételeinek biztosítása, színvonalának megőrzése az operatív programokat végrehajtók informatikai és infokommunikációs ellátásánál

A projekt kódszáma 

KÖFOP-3.2.9-16-2016-00001

Kapcsolódó operatív program megnevezése 

Közigazgatás– és Közszolgáltatás- Fejlesztési Operatív Program (KÖFOP)

Kedvezményezett neve, a projektkonzorcium vezetője 

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A projekt célja(i) 

A projekt megvalósítása hozzájárul a végrehajtási intézményrendszer működési feltételeinek biztosításához az operatív programok átlátható, szabályszerű, eredményes és hatékony végrehajtása érdekében. A 2014-20-as programozási időszakban az EU-források hatékony és időben történő felhasználása a szükséges szervezeti, technikai és humán erőforrások rendelkezésre állásával képzelhető el, így a projekt célja biztosítani ezen erőforrások finanszírozását, azaz az operatív programokat végrehajtó irányító hatóságok és a központi koordináció feladatellátásához szükséges informatikai és infokommunikációs eszközöket, licenceket, szolgáltatásokat.

A projekt célja a még folyamatban lévő migrációs feladatok befejezése, szerződések, kapcsolódó vagyontárgyak üzemeltetésre történő átvétele és az operatív programokkal foglalkozó intézmények személyi állományának feladat ellátásához szükséges informatikai és infokommunikációs ellátás zökkenőmentes biztosítása.

A projekt megvalósításának befejezése 

2023.12.31. (tervezett)

A projekt teljes költségvetése 

15 719 039 710 Ft

Kapcsolódó beszerzési eljárások 
További információ 

E-mail: info@nisz.hu