Közadat

Elérhetőségi adatok 

A Társaság cégneve: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (NISZ Zrt.)
A Társaság angol nyelvű cégneve: NISZ National Infocommunications Services Company Limited by Shares (NISZ Ltd.)

Székhely: H-1081 Budapest, Csokonai u. 3.
Postacím: 1389 Budapest, Pf.: 133.

Központi telefonszáma: 459-4200
Központi telefax száma: 303-1000

Internetes honlapjának címe: www.nisz.hu
Központi e-mail címe: info@nisz.hu

Ügyfélszolgálatok 

1818 – Kormányzati Ügyfélvonal

Az év minden napján 0-24 órában – közigazgatást és elektronikus közszolgáltatásokat érintő témakörökben – elérhető országos ügyfélszolgálat, mely elsősorban az állampolgárok ügyintézését támogatja.

Elérhetőségei:

• Magyarországról: 1818
• Külföldről: +36-1-550-1858
• E-mail cím: 1818@1818.hu
• SMS szám: 1818

 

1218 – NISZ Telefonos Ügyfélszolgálati Központ

A NISZ Telefonos Ügyfélszolgálati Központ ellátja a NISZ Zrt. és szerződött partnereivel kapcsolatos első szintű call center és ügyfélszolgálati feladatokat a felhasználók számára.

Ügyfélfogadás az alábbi elérhetőségeken történik:

Magyarországról: 1218

Külföldről: + 36-1-795-5066
Fax: + 36-1-795-0430
ugyfelszolgalat@ugyfelszolgalat.gov.hu

Az Ügyfélszolgálat nyitvatartása: H-Cs: 8.00-16.50 óra, P: 8.00-14.20 óra

Ügyfélszolgálati vezető neve: Adorján István igazgató

Postacím: 1389 Budapest, Pf.: 133.

 

Közműegyeztetés, adatszolgáltatási igények

A NISZ infrastruktúrájára vonatkozó adatok igénylését a következő módokon lehet kezdeményezni:

E-mailben: khc@nisz.hu
Az e-mail tárgyában, illetve a dokumentumokon kérjük a „Közműegyeztetés” megjelölést feltüntetni.

Postai levélben: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., Kábelhálózati Centrum, 1149 Budapest, Róna u. 54-56.

Telefaxon: +36-1-469-2972

Személyes ügyintézés:
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. Kábelhálózati Centrum
1149 Budapest, Róna u. 54-56. Fszt 1.
Ügyfélfogadás: Minden szerdán 09:00-12:00 és 13:00-16:00 óra között

Kapcsolatfelvétel, előzetes időpont egyeztetés a +36-1-896-3668 telefonszámon kérhető.

Szervezeti struktúra 

A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. szervezeti struktúrája.

A szervezet vezetői 

Bancsics Ferenc vezérigazgató
Varga Dezső gazdasági vezérigazgató-helyettes
Vetési Iván ügyfélkapcsolati és szolgáltatási vezérigazgató-helyettes
Nagy Róbert üzemeltetési vezérigazgató-helyettes
Ádám Csongor fejlesztések ágazati igazgató
dr. Bánfi László jogi és humánerőforrás ágazati igazgató

Igazgatóság 

Dr. Demény Ádám (elnök)

Alpek Szilvia (tag)

Bancsics Ferenc (tag)

Dr. Gulyás Kovács Gergely (tag)

Fülöp Csaba László (tag)

Jakab László (tag)

Pető János (tag)

 

Felügyelő Bizottság 

Holczreiter Marianna (elnök)

Dömötör Csaba (tag)

Dr. Kanta Tünde (tag)

Dr. Mózes Nikoletta (tag)

Marsi Márta Erzsébet (tag)

Vartus Gergely (tag)

A felügyelt költségvetési szervek 

Jelenleg nincsen a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv.

Gazdálkodó szervezetek 

A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. többségi tulajdonában álló szervezet (tulajdoni részesedés 100%)

IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság
székhelye: 1138 Budapest, Váci út 133.
telefonszám: +36-1-795-7800
telefax: +36-1-795-0447
elektronikus levélcím: kapcsolat@idomsoft.hu
Honlap: www.idomsoft.hu
vezérigazgató: dr. Karlócai Balázs
Fő tevékenysége: számítógépes programozás

KOPINT-DATORG Informatikai és Vagyonkezelő Kft.
Cím: H-1081 Budapest, Csokonai u. 3.
Telefon: +36-1-880-8900 Telefax: +36-1-210-3043 Honlap: www.kdiv.hu
E-mail: info@kdiv.hu
Ügyvezető: Tolnay Roland, tel: +36-1-880-8910 Tevékenység: informatikai rendszerek fejlesztése, üzemeltetése, papír és egyéb irodaszer kereskedelem

Pro-M Professzionális Mobilrádió Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1107 Budapest, Száva u 3-5.
Telefon: +36-1-265-6500
Telefax: +36-1-265-6515
24 órás ügyfélszolgálat: +36-80-43-0000
Honlap: www.pro-m.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@pro-m.hu - info@pro-m.hu
Vezérigazgató: Dr. Balla Ferenc
Fő tevékenység: vezeték nélküli távközlés

Közalapítványok 

Jelenleg nincs a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. által alapított közalapítvány.

Lapok 

Jelenleg nincsen a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. által alapított lap.

Felettes szerv 

A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. felettes szerve:

Belügyminisztérium

Székhely: 1051 Budapest, József Attila utca 2-4.
Postai cím: 1903 Budapest, Pf.: 314.
Telefonszám: +36-1-441-1000 Fax: +36-1-441-1437

Költségvetési szervek 

Jelenleg nincs a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. irányítása, felügyelete, ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv.

A hatósági ügyek intézésével kapcsolatos adatok 

A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. nem intéz hatósági ügyeket.

Közszolgáltatások 

A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. által nyújtott közszolgáltatás: Nemzeti Távközlési Gerinchálózat és ennek részeként  a Központi Rendszer (KR) üzemeltetése

A Központi Rendszer együttesen magában foglalja az elektronikus kormányzati gerinchálózatot, a kormányzati portált, a kormányzati ügyféltájékoztató központot, az ott megjelenő szolgáltatásokat és ügyintézési lehetőségeket, valamint azok fenntartóit és üzemeltetőit, továbbá biztosítja az ügyfelek számára az elektronikus ügyfélkapu létesítésének lehetőségét.

A szervezet nyilvántartásai 

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. a KR üzemeltetése során a 83/2012 Kormányrendelet vonatkozó pontja alapján teljes mértékben automatizált, zárt rendszerű adatfeldolgozási tevékenységeket lát el, a rendeletben meghatározottak szerint.

A NISZ Zrt. és a Neumann Nonprofit Kft. által, a 2007. évi CI. törvény alapján létrehozott adatbázisok, illetve a Költségvetési Tanács által közadatként átadott adatbázisok:

1.    PM_public_apehtarifa: APEH vállalati adatok és ÁFSZ bértarifa adatai, a foglalkoztatás mérése (2003-2007)

2.    DPR_diplomas_palyakovetes: Diplomás pályakövetés (2009)

3.    MTA_KTI_public_kinalat: Munkaerő-piaci kínálat mérése (2000-2008)

4.    MTA_KTI_public_kereslet: Munkaerő-piaci előrejelzések, keresleti folyamatok vizsgálata, szerkezetváltási folyamatok előrejelzése (2000-2008)

5.    NFÜ_támogatottak: EU és Mo. által a foglalkoztatottság növelésére létrehozott programok eredményességének vizsgálata (2002-2008)

6.    NGM_Start: Hátrányos helyzetűek foglalkoztatását ösztönző járulékkedvezmények eredményességének vizsgálata (2007.01.01-2012.06.30.)

7.    DPR_diplomas_palyakovetes_2009-2010: Diplomás pályakövetés (2009.09.01-2010.08.31 között a felsőoktatásban végzett populáció)

8.    DPR_diplomas_palyakovetes_2009-2013: Diplomás pályakövetés (2009/2010-es tanévben és a 2011/2012-es tanévben abszolvált évfolyamok)

9.    MTA_bertarifa:  Bértarifa 2000-2010. évek (Bértarifa és Társasági adó)

11.    Educatio_KIR_FIR_2015 (2012-2014): A cél a pályakövetési rendszer részeként az oktatási rendszer kimeneti oldalának feltérképezése, 1988 és 1994 között született korosztályok

12.    KTT_APEH SZJA minták: Központi Költségvetési Tanács APEH SZJA minták (2005-2008)

13.    KTT_Árindexek: Központi Költségvetési Tanács Árindexek (2010)

14.    KTT_Idősorok: Központi Költségvetési Tanács Idősorok (1998-2010)

15.    KTT_KSH_HKF: Központi Költségvetési Tanács KSH Háztartási Költségvetési Felvételek (2002-2008)

16.    KTT_MEF: Központi Költségvetési Tanács, Munkaerőpiaci felmérés (2002-2010)

17.    KTT_OGYGUT: OGYGUT rendszer adatai

18.    KTT_önkormányzatok_2003-2008: Központi Költségvetési Tanács, Önkormányzati költségvetési beszámoló

19.    KTT_önkormányzatok_2009: Központi Költségvetési Tanács, Önkormányzati költségvetési beszámoló

20.    KTT_Szezonálisan igazított idősorok: Központi Költségvetési Tanács Szezonálisan igazított idősorok (2001-2010)

21. DPR_diplomas_palyakovetes_2016: Diplomás pályakövetés (2011/2012-es és 2013/2014-es tanévben abszolvált évfolyamok)

22. DPR_diplomas_palyakovetes_2016: Diplomás pályakövetés (2010/2011-es tanév őszi félévében felsőoktatási képzésre felvétel indokkal alap vagy osztatlan

23. DPR_diplomas_palyakovetes_2017: Diplomás pályakövetés (az adatgyűjtésben a 2012/2013-as tanévben és a 2014/2015-ös tanévben abszolvált évfolyamok szerepelnek)

24. DPR_diplomas_palyakovetes_2019: Diplomás pályakövetés (az adatgyűjtésben a 2009/2010-as tanévben és a 2015/2016-os tanévben abszolvált évfolyamok szerepelnek)

25. DPR_diplomas_palyakovetes_Informatika_2019: Diplomás pályakövetés (az adatgyűjtésben 2009/2010 tanévtől 2015/2016-ig, informatikai képzési területen kezdő évfolyamok szerepelnek)

Adatigénylés esetén a fenti nyilvántartások tartalmát az igénylő rendelkezésére bocsátjuk. Felülvizsgálat miatt az adatbázisokat nem áll módunkban kiadni. A vizsgálat befejezése után a beérkezett adatigényléseket soron kívül teljesítjük. Az okozott kellemetlenségért szíves elnézésüket és türelmüket kérjük.

Nyilvános kiadványok 

A NISZ Zrt. nem jelentet meg nyilvános kiadványokat.

Döntéshozatal, ülések 

A NISZ Zrt. esetében nem értelmezhető adatszolgáltatás, mivel a társaság nem testületi szervként működik.

A szervezet döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok 

A NISZ Zrt. esetében nem értelmezhető adatszolgáltatás, mivel a társaság nem testületi szervként működik.

Pályázatok  

Az aktuális pályázatokat megtekintheti itt.

Közérdekű adatok igénylése 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján a NISZ Zrt. kezelésében lévő közérdekű adatok megismerésére iránt bárki igényt nyújthat be.

Közadat felelős: Roskó Éva

Az igény benyújtható:

  • e-mailen a kozadat@nisz.hu címen,
  • levélben az Ügyfélszolgálati Igazgatóságnak címezve, a NISZ Zrt. postacímére (1389 Budapest, Pf.: 133)
  • faxon a +36-1-303-1000 számon
  • telefonon a +36-1-896-1333 számon.


Adatvédelmi tisztviselő neve: dr. Schubert István
Adatvédelmi tisztviselő e-mail címe: schubert.istvan@nisz.hu
Adatvédelmi tisztviselő telefonszáma: +36 1 79 54825

 

Az adatszolgáltatás megfelelő teljesítése érdekében javasolt – de nem kötelező – az igényt a NISZ  Zrt. honlapjáról letölthető formanyomtatványon („Igénylőlap a NISZ Zrt. kezelésében lévő közérdekű adat megismerésére vagy újrahasznosítása iránt”) benyújtani. A formanyomtatvány postai, elektronikus úton vagy faxon is beküldhető a NISZ Zrt. részére.

Bővebb információt a "Közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismerésére irányuló igények rendjéről szóló tájékoztató" tartalmaz.

Közadat szabályzat

Gazdálkodás 

Jegyzett tőke:  23 367 900 000 HUF
Tulajdonos: Magyar Állam
Tulajdonosi joggyakorló: a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MNV ZRt.), amely helyett és nevében a Magyar Állam részvényesi jogait a Belügyminisztérium gyakorolja az MNV Zrt.-vel kötött szerződés alapján.

A Társaság cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-041633
Adószáma: 10585560244
Statisztikai számjele:10585560-6209-114-01
Társadalombiztosítási folyószámla száma: 1188125
Bankszámla száma: K&H Bank 10403239-00027183-00000001
A Társaság törvényességi felügyeletét ellátó szerv: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság

Az Alapító Okirat kelte: 1991. július 1.

A Társaság működésének időtartama: határozatlan

A működés törvényessége, beszámolók 

Vizsgálatok, ellenőrzések listája
Jelenleg nincs ilyen adat.

Az Állami Számvevőszék ellenőrzései
Jelenleg nincs ilyen adat.

Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
Jelenleg nincs ilyen adat.

A működés eredményessége, teljesítmény

Működési statisztika

Költségvetések, beszámolók 

Éves költségvetések

A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. esetében nem értelmezhető.

Számviteli beszámolók

2008: Éves Beszámoló    Kiegészítő Melléklet

2009: Éves Beszámoló    Kiegészítő Melléklet      Egyéb melléklet

2010: Éves Beszámoló    Kiegészítő Melléklet      Egyéb melléklet       Könyvvizsgálói Jelentés

2011: Éves Beszámoló

2012: Éves Beszámoló    Kiegészítő Melléklet     Könyvvizsgálói Jelentés

2013: Éves Beszámoló    Kiegészítő melléklet     Könyvvizsgálói jelentés

2014: Éves Beszámoló és Könyvvizsgálói Jelentés

2015: Éves beszámoló és Könyvvizsgálói jelentés

2016: Éves beszámoló és Könyvvizsgálói jelentés

2017: Éves beszámoló és Könyvvizsgálói jelentés

2018: Éves beszámoló és Könyvvizsgálói jelentés

A költségvetés végrehajtása

A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. esetében nem értelmezhető.

Működés